• AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  DLA KOGO

  • Aktualnych i przyszłych Quality Managerów
  • Aktualnych i przyszłych pełnomocników ds. systemów zarzadzania
  • Aktualnych i przyszłych audytorów wiodących lub wewnętrznych
  • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
  • Osób wdrażających systemy zarządzania
  • Osób zajmujących się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych
  • Absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w dziale zapewnienia i kontroli jakośc

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • COMPLIANCE MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Compliance Manager powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość szeroko rozumianych zagadnień prawnych bezpośrednio dotyczących funkcjonowania podmiotu zbiorowego, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów prowadzenia audytów zgodności, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej zapewnienia zgodności podejmowanych decyzji z przepisami prawa.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • CONTROLLING I AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

  Controlling menedżerski dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, obejmujący perspektywę teraźniejszą i przyszłą, co gwarantuje długotrwały sukces gospodarczy. Słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami i instrumentami zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DESIGN THINKING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  „Dużo kolorowych karteczek” – komentują złośliwi. Ale design thinking to nie tylko moda. To konkretna wiedza jak odkrywać potrzeby, których nie widzą inni i jak je zaspokajać w sposób innowacyjny. To także zbiór technik służących synchronizacji odmiennych stylów myślenia w Twojej organizacji oraz przełamywaniu rutyny na każdym z kolejnych etapów kreowania marki. Dzięki nim jest szansa, że jako ekspert w swej branży nie popadniesz w rutynę i nie przegapisz niszy, którą ignoruje Twoja konkurencja.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Doctor of Business Administration (DBA)  to najbardziej prestiżowy i elitarny program studiów z zakresu Executive Business Education będący rozwinięciem studiów MBA organizowany przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie, w partnerstwie z Newton College: University of Applied Business w Pradze, Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Management w Rzymie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EDUKATOR ZDROWOTNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie rozległej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia edukacji zdrowotnej indywidualnej oraz grupowej do pracy z osobami zdrowymi, chorymi lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń zdrowotnych.

  Absolwenci studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu edukatora zdrowotnego i przygotowują do pracy w szkołach, kuratoriach, ministerstwach, koncernach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w działach public relations.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), wprowadza funkcję tzw. Inspektora Ochrony Danych (IOD), stającego na straży ochrony danych osobowych w organizacji. RODO określa przypadki, w których administrator (lub podmiot przetwarzający) musi powołać Inspektora oraz określa zadania, status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

  Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) stało się atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem. Jak wynika z najnowszych badań firmy HAYS POLAND, zarobki IOD wahają się od 10 000 zł do 25 000 zł brutto miesięcznie. Najczęściej IOD oferowana jest kwota 14 000 zł brutto miesięcznie (Hays Poland, Raport płacowy 2019. Trendy na rynku płacy).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LEADERSHIP MASTER CLASS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Studia podyplomowe na kierunku Leadership Master Class prowadzone są przez praktyków i  skierowane są do praktyków głodnych użytecznej wiedzy biznesowej, osobistego rozwoju i osiągania jeszcze lepszych rezultatów osobistych i zawodowych. Są stworzone dla: managerów i tych doświadczonych i tych przed awansem, liderów, przedsiębiorców, biznesmenów, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów, działaczy organizacji charytatywnych jednym słowem tych wszystkich, którzy poprzez ludzi i z ludźmi mają realizować cele. Nasz program nie koncentruje się na jednym modelu przywództwa, w miejsce tego inspiruje, motywuje i stawia wyzwania do własnego poszukiwania i kształtowania indywidulnego stylu przywództwa. Jednym z fundamentów naszego programu jest Strenghts Based Leadership czyli przywództwo oparte na mocnych stronach. Studia mocno promują koncepcję wzmacniania Lidera na bazie jego talentów osobistych i mocnych stron. Podczas studiów uczestnicy będą mieli możliwość zrobić sobie badanie Strenghtsfinder Instytutu Gallupa i odkryć 5 swoich talentów neuronalnych. Każdy z Uczestników naszego programu otrzyma dwie sesje indywidualne. Jedna sesja będzie pogłębioną sesją feedbackową odnoszącą się do wyników indywidualnego badania talentów Strenghtsfinder  TOP 5 i drugą sesję coachingowo – mentoringową dedykowaną zaplanowaniu indywidualnych celów rozwojowych wzmacniających kompetencje przywódcze i managerskie.

   

  Czytaj dalejZwiń

 • MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wydatki na reklamę online w Polsce wyniosły w 2017 roku 3,96 mld zł, to o 9 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z badania IAB AdEx. Reklamodawcy najwięcej wydają na wideo online oraz media społecznościowe. Według prognoz PwC do 2022 roku światowy sektor mediów i rozrywki będzie się stabilnie rozwijał w średniorocznym tempie 4,4%. Dzięki temu jego wartość wyniesie w 2022 roku niemal 2,4 biliona dolarów amerykańskich. W tym samym czasie rynek polski osiągnie wartość 13,4 mld dolarów. Program Studiów Podyplomowych Marketing internetowy został zbudowany tak, by poszerzać kompetencje digital marketera.

  Słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których poznają konkretne i gotowe do zastosowania rozwiązania z 10 obszarów digital marketingu oraz wezmą udział w ścieżkach tematycznych m.in. doświadczenia klienta, inspiracje, kompetencje cyfrowe, efektywność i wyzwania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MASTER OF LAW. PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie, to prestiżowe i elitarne studia podyplomowe dla menedżerów i kadry zarządzającej organizowane przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie uznawane w świecie biznesu jako potwierdzenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności. Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, realizowane są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education oraz utylitarności zdobytej wiedzy prawniczej w praktyce biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MBA - GÓRNICTWO I ENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacja paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych.

  Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z pozyskiwaniem nie tylko paliw kopalnych czy metali szlachetnych ale także pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MBA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

  Program studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MONITOROWANIE I PROWADZENIE BADAŃ KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i zrozumienia kluczowych elementów i zasad badań klinicznych. Zarówno jak i projektowania, przeprowadzenia i analizy badań. Oprócz wiedzy i zrozumienia zasad GCP oraz ich praktycznego stosowania w badaniach klinicznych oraz eksperymentu medycznego, zapewniamy przygotowania z podstawowych pojęć w języku angielskim. Program ten jest przeznaczony dla absolwentów w dziedzinie medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, nauk biologicznych i innych pokrewnych dyscyplin biorących udział w badaniach klinicznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PERSONAL BRANDING I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  O tym, że nie wiemy jak prawidłowo prezentować siebie i swoją firmę przekonujemy się często dopiero w sytuacjach trudnych, kiedy okazuje się, że sami musimy napisać przemówienie, nagle musimy wystąpić przed grupą obcych ludzi, wtedy gdy mamy udzielić wywiadu lub ktoś poprosi nas o pisemną wypowiedź lub stajemy oko w oko z mediami w momencie sytuacji kryzysowych. Często jest mało czasu by się skonsultować z ekspertami z zewnątrz. Wówczas zaczynamy dostrzegać, że brakuje nam wiedzy jak do tego się zabrać, a zależy nam na profesjonalnym, a przede wszystkim jak najlepszym wizerunku. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim potencjalnym sytuacjom i zapraszamy na studia podyplomowe „Kreowanie wizerunku”.

   

  Czytaj dalejZwiń

 • PODATKI, FINANSE, KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych.  Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy finansowej, optymalizacji podatkowej.

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (praktyków) z Polski, osoby posiadające kwalifikacje poparte zaświadczeniami z Ministerstwa Finansowego: doradca podatkowy, główny księgowy, dyrektor finansowy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych i nadaja uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa.

  Studia mają na celu przygotowanie praktycznych umiejętności do pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych tj., katastrofy naturalne czy wypadki komunikacyjne, powodzie, oraz wywołane przez innych ludzi tj. przemoc fizyczna i psychiczna, gwałt.  Studia nauczają diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, jak zareagować po traumatycznych wypadkach oraz terapii traumy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji lub chcących rozpocząć pracę zawodową w tym zakresie. Przygotowują do pełnienia funkcji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Studia poruszają wymagania związane bezpośrednio przepisami polskiego prawa oraz pozwalają pozyskać wiedzę z zakresu norm międzynarodowych dotyczących zarzadzania BHP.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które umożliwią uczestnikom samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu zagadnień rachunkowych oraz tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które są związane z praktyką rachunkowości, a ich znajomość jest niezbędna do profesjonalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych oraz wypełniania deklaracji podatkowych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy w sposób kompleksowy przeanalizują zjawiska finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla jego efektywności oraz znaczenia dla ryzyka gospodarczego, w tym podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie  i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZASADY I TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od 1 października 2018 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Jest ona kolejną po ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zmianą prawa, która ma na celu uporządkowanie rynku finansowego i zwrócenie większej uwagi na ochronę klientów. Zmiany w prawie nakładają na pośredników i agentów obowiązek odbywania szkoleń oraz w szczegółowy sposób regulują jak może odbywać się sprzedaż produktów finansowych (w tym wykonanie nowych obowiązków ustawowych dotyczących badania potrzeb osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)