ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Arteterapia w edukacji - studia podyplomowe

Studia na kierunku arteterapia w edukacji to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku arteterapia w edukacji - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności arteterapia w edukacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych | arteterapia w edukacji - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pedagogicznych, którzy mają przygotowanie nauczycielskie oraz terapeutów, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę z zakresu arteterapii i rozpocząć pracę w zakresie rehabilitacji i resocjalizacji. Na kierunku mogą się także znaleźć osoby związane z medycyną.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek arteterapia w edukacji należy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Zwykle szansę na studia mogą mieć wszyscy absolwenci szkół wyższych, jednak czasem może być wymagane przygotowanie pedagogiczne. Wykształcenie kierunkowe może także rzutować na możliwości zatrudnienia po zakończeniu nauki. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami, takimi jak np. czesne czy opłaty rekrutacyjne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTETERAPIA W EDUKACJI?

Kierunek arteterapia w edukacji realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Część zajęć np. teoretyczne wykłady mogą się odbywać online za pomocą platform do nauki zdalnej. Na niektórych uczelniach dostępna może być także indywidualna organizacja studiów. Wśród kadry kierunku można znaleźć pracowników akademickich uczelni, doświadczonych praktyków i artystów. Umiejętności praktyczne studenci mogą rozwijać na różnego rodzaju ćwiczeniach wspieranych często przez sprzęt multimedialny. Czasem słuchacze tworzą także własne projekty i pracują nad studiami przypadku.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku arteterapia w edukacji możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku arteterapia w edukacji zdobywają szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia terapii sztuką. Studenci poznają metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, od małych dzieci, do osób dorosłych i seniorów. Mogą uzyskać informacje na temat pedagogiki specjalnej i psychopedagogiki oraz uczą się jak współpracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Słuchacze poznają także często różne formy terapii i mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne. Mogą uczestniczyć w zajęciach omawiających metodyki prowadzenia zajęć z zakresu m.in. fototerapii, biblioterapii i choreoterapii. Studenci mogą również nauczyć się wykorzystywać technologie informacyjne do urozmaicenia nauki.

Tematy, które mogą zostać poruszone podczas zajęć na kierunku arteterapia w edukacji to np.:

  • psychologiczno-pedagogiczne i etyczne aspekty zawodu terapeuty
  • teatroterapia
  • psychopedagogika twórczości
  • diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • kinezyterapia

Studenci mają często okazję nauczyć się wykorzystywać instrumenty muzyczne w trakcie zajęć terapeutycznych oraz np. programować muzykę na potrzeby sesji. Dodatkowo do programu zajęć mogą zostać wprowadzone ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTETERAPIA W EDUKACJI?

Studia na kierunku arteterapia w edukacji trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARTETERAPIA W EDUKACJI?

Absolwenci kierunku arteterapia w edukacji mają wiele możliwości zatrudnienia. Są przygotowani do prowadzenia sesji terapeutycznych m.in. dla osób w procesie rehabilitacji i resocjalizacji. Mogą pracować z różnymi grupami wiekowymi, w tym dziećmi i seniorami, a także ludźmi z niepełnosprawnością psychiczną i ruchową. Absolwenci mogą zostać zatrudnieni m.in. w placówkach edukacyjnych oraz wychowawczych, a także ośrodkach terapeutycznych. Osobom z wykształceniem medycznym wiedza zdobyta na studiach może się również przydać w codziennej pracy w szpitalach czy przychodniach.

Miejsca, w których może szukać zatrudnienia absolwent kierunku arteterapia w edukacji to m.in.:

  • ośrodki wychowawczo-opiekuńcze
  • placówki medyczne i terapeutyczne
  • placówki kulturalno-oświatowe

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia