Ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel. 61 835 15 11

Kom. 601 305 212

rekrutacja@wszib.com.pl

Ul. Robocza 4

61-538 Poznań

Tel. 61 835 15 11

Kom. 601 305 212

rekrutacja@wszib.com.pl

 • ADMINISTRACJA FINANSOWA I KONTROLA SKARBOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej.

  Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym.

  Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy. Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest stworzenie najlepszych warunków do rozwijania odporności psychicznej dzieci i młodzieży ale także nauczycieli i osób zaangażowanych w budowanie wsparcia w środowisku szkolnym w oparciu o najnowszą wiedzę i praktyczne metody pomocy psychologicznej.

  Słuchacze poznają rozwiązania, które będą pomocą w diagnozowaniu kryzysów i zaburzeń psychicznych oraz tworzeniu strategii wspierania zasobów psychicznych dzieci i młodzieży.

  Dynamiczne zmiany w kulturze, systemie edukacji, a także postpandemiczne lęki wywołują zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia odżywiania i choroby współistniejące, narastającą przemoc wywołującą depresję, które wymagają adekwatnej wiedzy i umiejętności udzielania skutecznej pomocy psychologicznej.

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN MANAGEMENT POD PATRONATEM MERYTORYCZNYM KAIZEN INSTITUTE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności.

  Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

  Partnerem merytorycznym studiów jest KAIZEN Institute.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - LEAN, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, ZARZĄDZANIE PRODUKTEM - PATRONAT KAIZEN INSTITUTE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami, zarządzaniu produktem, doskonaleniu procesów i polepszaniu wyników organizacji.

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i gier symulacyjnych, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

  Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, właściciele firm rodzinnych i ich następcy, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie.

  Zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej - 50% w budynku / 50% online.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • POZNAWCZO-BEHAWIORALNA TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UWZGLĘDNIENIEM TERAPII SCHEMATÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów” dedykowane są absolwentom studiów wyższych z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także ratowników medycznych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

  Studia podyplomowe zostały stworzone przy współpracy  i z wykorzystaniem wieloletniej  praktyki i wiedzy  managerów dużych placówek zdrowia psychicznego w Warszawie.

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie przez słuchaczy rzetelnej wiedzy i umiejętności terapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, w oparciu o zasady i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

  Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności praktycznych, możliwych do zastosowania bezpośrednio po ukończeniu studium. Zajęcia prowadzą doświadczeni psychoterapeuci, którzy podzielą się ze słuchaczami zarówno swoją wiedzą jak i umiejętnościami terapeutycznymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - NADZÓR WŁAŚCICIELSKI NAD PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które już pracują w obszarze ochrony zdrowia - w podmiotach tworzących (nadzorujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych), jak i dla osób które dopiero planują pracę w tym obszarze.

  Pozwolą one Państwu zdobyć obszerną wiedzę w obszarze ochrony zdrowia, w zakresie:

  • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,  
  • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych oraz występujących na polskim rynku procesach konsolidacji podmiotów leczniczych (procesy M&A),
  • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji  („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
  • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
  • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych, wpływu sztucznej inteligencji (AI) na rozwój usług medycznych,

  co istotne przekazywaną przez doświadczonych praktyków.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które już pracują w obszarze ochrony zdrowia - w podmiotach leczniczych, jak i dla osób które dopiero planują pracę w tym obszarze.

  Pozwolą one Państwu zdobyć obszerną wiedzę w obszarze ochrony zdrowia, w zakresie:

  • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,  
  • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych oraz występujących na polskim rynku procesach konsolidacji podmiotów leczniczych (procesy M&A),
  • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji  („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
  • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
  • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych, wpływu sztucznej inteligencji (AI) na rozwój usług medycznych,

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to nasze najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów terytorialnych, zwłaszcza w warunkach kryzysu energetycznego.

  Są dedykowane dla osób, które odpowiadają za zakupy energii elektrycznej i gazu. Ich celem jest przekazanie wiedzy o tym, jak od strony handlowej skonstruowany jest polski rynek energii i gazu, jak poruszać się w gąszczu jego otoczenia prawnego, jak i kiedy przeprowadzać procedurę zakupową, skąd pozyskiwać informacje rynkowe, jak uwzględnić w zakupach energię odnawialną, jak wykorzystać giełdę energii i wreszcie – jak zminimalizować ryzyka rynkowe związane z ostatnimi wydarzeniami na świecie.

  Słuchacze pozyskają pełną wiedzę, która umożliwi im samodzielne organizowanie zakupów.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)