• ADMINISTRACJA FINANSOWA I KONTROLA SKARBOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej. Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

  Dowiedz się więcej

 • E - BIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sukces mierzymy liczbami. W 2017 roku blisko 54% polskich internautów kupowało online, to prawie 15 mln osób. Zakupy w sieci postrzegane są jako nieskomplikowane i wygodne, także tańsze i zajmujące mniej czasu niż te w tradycyjnych sklepach. Wartość polskiego e-rynku w 2018 prawdopodobnie przekroczy 50 mld złotych a 2020 osiągnie 70 mld. Twój biznes musi się stać częścią tego sukcesu! Dzięki studiom podyplomowym e-Biznes rozpoznasz własne potrzeby, lepiej dobierzesz odpowiednią platformę sklepową, dowiesz się na co zwrócić uwagę przy współpracy z projektantami Twojego e-sklepu, jak ważne jest odpowiednie zatowarowanie, przygotowanie sklepu pod wyszukiwarki i unikalne treści. Internet to źródło wiedzy. Odpowiednio podłączona analityka odpowie na wiele Twoich pytań, dowiesz się jak ważną rolę pełnić będzie w Twoim przyszłym e-sklepie. Poznasz narzędzia integrujące platformy sklepowe z programami ERP i techniki marketingowe pozwalające pozyskiwać klientów. Zrozumiesz czym jest konwersja i jak wyznaczać cele oraz czy social media sprzedają? A może Google Adwords lub porównywarki? Aby dobrze odpowiedzieć na te pytania i zmierzyć się z przyszłością studiuj e-Biznes w naszej Uczelni.

  Dowiedz się więcej

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy. Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku).

  Dowiedz się więcej

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

  Dowiedz się więcej

 • SAP S/4 HANA - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wiedza pozyskana na studiach podyplomowych pomoże Ci usprawnić działanie przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania SAP® - niekwestionowanego lidera systemów ERP na rynku. Jest to system, który integruje takie dziedziny jak: planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie produkcją, sprzedaż i dystrybucja, zarządzanie płynnością, księgowość i finanse, zaawansowany kontroling oraz wszechstronne raportowanie w czasie rzeczywistym. Poznasz najnowsze narzędzia z zakresu zarządzania IT. Dzięki automatyzacji procesów i usprawnieniu zadań zarządczych transformacja cyfrowa nie będzie mieć przed Tobą tajemnic. Wiedza na temat działania SAP® oraz umiejętność obsługi i pracy w oparciu o SAP® daje Ci ogromną przewagę na rynku pracy. Biegłość w wykorzystaniu systemów zarządzania procesami biznesowymi daje możliwość szybszego awansowania i rozwoju Twojej kariery w świecie nowoczesnych systemów ERP. Partnerem merytorycznym studiów jest SNP Poland - firma konsultingowa, specjalizująca się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

 • STRATEGIE I TECHNIKI SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest rozwijanie umiejętności skutecznej sprzedaży, budowania trwałych relacji biznesowych oraz networkingu. Słuchacz pozna techniki zarządzania wymaganiami trudnego klienta, a także nauczy się zarządzania zespołem sprzedażowym. Zajęcia pogłębiają rozumienie psychologii zachowań konsumenta, uczą przekonującej argumentacji i komunikacji.

  Dowiedz się więcej

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I NEGOCJACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie kadry dla działów zarządzania wierzytelnościami, windykacji i sprzedaży. Studia pozwalają również na zdobycie wiedzy niezbędnej indywidualnym przedsiębiorcom. W trakcie warsztatów praktycznych zdobędą wiedzę o formach zabezpieczenia zobowiązań takich jak weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw oraz nauczą sie sporządzać wnioski egzekucyjne oraz pozwy w postępowaniu sądowym. Na zajęciach omówione zostaną korzyści oraz pułapki windykacji przedsądowej i sądowej, a w ramach warsztatów negocjacyjnych słuchacze poznają wiodące style negocjacji i psychologię zachowań dłużników.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z CERTYFIKATEM PMI GLOBAL R.E.P. - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Celem jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat PMI® Global R.E.P. potwierdzający zdobycie 48 contact hours. Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są za pomocą warsztatu projektowego przez specjalistów, którzy zarządzają projektami w największych firmach w Polsce.

  Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT& DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług szkoleniowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)