ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

 • BAZY DANYCH I ICH APLIKACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami danych oraz systemami informacyjnymi. W trakcie dwusemestralnych zajęć słuchacze uczą się: posługiwać językiem SQL służącym do komunikacji z bazami danych, prowadzić projekty informatyczne przy użyciu narzędzi komputerowych typu CASE, administrować bazami danych, projektować hurtownie danych i aplikacje typu OLAP (Business Intelligence), a także projektować strony WWW i aplikacje internetowe.

  Dowiedz się więcej - studia podyplomowe zaoczne

  Dowiedz się więcej - studia podyplomowe online

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA - INŻYNIERIA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku dał się zaobserwować gwałtowny wzrost zapotrzebowania na analizę dużych zbiorów danych. Rozwój technologii internetowych oraz informacyjnych i komunikacyjnych w połączeniu z jakościową zmianą zachodzącą w technice, naukach ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a także w medycynie – spowodował możliwość kolekcjonowania danych rzędu terabajtów lub nawet petabajtów na potrzeby studium pojedynczych przypadków. Takie ilości danych nie są możliwe do przeanalizowania metodami klasycznymi.

  Z drugiej strony reguły oraz informacje, które mogą być w nich zawarte – gdy odpowiednio wykorzystane – w sposób istotny mogą przyczynić się do poprawy jakości życia jednostki, jednostki jako pacjenta, społeczeństwa, organizacji korporacyjnej, mogą wreszcie być kluczowe przy odkrywaniu nowych praw przyrody i struktury materii zarówno w skali mikro jak i makroświata. Wraz ze wzrostem objętości zgromadzonych danych obserwujemy rozwój nowej nauki określanej jako Data Science, a wraz z rozwojem technologicznym tworzą się możliwości ich analizy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod inżynierii dużych zbiorów danych zwanych Big Data.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIOINFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bioinformatyka stanowi obszar, łączący w sobie kompetencje informatyczne z wiedzą z zakresu biologii. Głównym celem bioinformatyków jest wykorzystywanie technologii informatycznych do rozwiązywania problemów w dziedzinie nauk przyrodniczych.

  Celem studiów podyplomowych z bioinformatyki jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych w celu analizy i interpretacji danych biologicznych, w tym danych genetycznych i molekularnych.

  W ramach studiów z bioinformatyki słuchacze zdobędą umiejętności programowania w języku Python oraz zapoznają się z kluczowymi strukturami i zasadami programowania w tym języku. Następnie poznają istotne biblioteki Python służące do analizy danych biologicznych, takie jak BioPython, Matplotlib, NumPy oraz Statistics.

  Uczestnicy nauczą się również przygotowywać dane przy użyciu biblioteki Pandas oraz opanują podstawowe zagadnienia związane z uczeniem maszynowym, korzystając z biblioteki scikit-learn. Bioinformatyk wykorzystuje do swojej pracy dane, dlatego w ramach studiów zostaną poruszone również zagadnienia baz danych oraz języka zapytań SQL.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTENT MARKETING I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MULTIMEDIALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Content Marketing i zarządzanie produkcją multimedialną  jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie content marketingu i zarządzania zespołem twórców treści multimedialnych. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą na temat najnowszych trendów i narzędzi w obszarze social mediów, zarządzania produkcją treści multimedialnych oraz ich dystrybucji.

  Program kierunku obejmuje zagadnienia związane z m.in. komunikacją i sprzedażą przy pomocy treści  i social mediów, produkcją multimedialną, prowadzeniem biznesu w internecie i marketingiem w czasie rzeczywistym (real-time marketing).  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach realizacji programu współpracujemy z firmą STM Solutions, wykorzystując m.in. platformę "HackingDept" służącą do nauki technik obronnych przed atakami hakerskimi na infrastrukturę informatyczną użytkownika. System ten został stworzony, zaś sceniariusze są aktualizowane przez zespół złożony z członków najlepszych polskich grup CTF - P4 i Dragon Sector. Niejednokrotnie potwierdzili oni swoje umiejętności wygrywając najbardziej prestiżowe konkursy na świecie.

  Nowoczesne społeczeństwo XXI wieku jest społeczeństwem informacyjnym. Władza i pieniądze to dwie namiętności targające cywilizacją od czasów starożytnych po współczesność. Można przyjąć, że do zasobów świadomości powszechnej weszły stwierdzenia, iż tyle mamy władzy – ile mamy wiedzy, zaś wiedzy mamy tyle ile mamy informacji.

  Już złamanie zabezpieczeń Enigmy według oszacowań skróciło drugą wojnę światową o 3 lata ratując życie 30 milionów ludzi. Informacja stała się więc dobrem, umożliwiającym sprawowanie władzy, prowadzeniem wojny, w tym cyberwojny oraz zarządzenie ekonomiczne w każdym wymiarze, co w świecie szybko zmieniającym się dzięki rozwiniętej technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej – czyni z informacji jedno z dóbr podstawowych. A ochrona dóbr podstawowych leży w podstawowym interesie jednostki, przedsiębiorstwa, społeczeństwa i cywilizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY W BRANŻY IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umiejętność wzmacniania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy jest obecnie niezwykle pożądaną kompetencją. Dotyczy to szczególnie branży IT, w której szczególnie silnie staramy się o najlepszych możliwych pracowników. Na studiach podyplomowych z zakresu EB w branży IT podchodzimy kompleksowo do employer brandingu, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożenia narzędzi marketingowych.

  Pod okiem najlepszych praktyków z zakresu marketingu i HR w Polsce nauczysz się tworzenia strategii zarządzania marką pracodawcy branży IT, a także poznasz zasady stosowania narzędzi komunikacyjnych, PR-owych i brandingowych w realizowaniu tej strategii. U nas zdobędziesz unikatowe i specjalistyczne kompetencje, które pozwolą Ci rozwijać Twoją ścieżkę kariery. To jedyne na polskim rynku studia uwzględniające specyfikę branży IT w budowaniu wizerunku pracodawcy, dlatego zdobyte tu wiedza i umiejętności mogą być Twoją dużą przewagą konkurencyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA PROJEKTOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikacji wizualnej począwszy od briefingu, ustalenia założeń projektowych, a na własnej realizacji projektu kończąc. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na świadome podejście do kreacji oraz samodzielnie podejmowanie zadań projektowych.

  Studia łączą fachową wiedzę projektową z informacjami na temat estetyki, sztuki, ale też percepcji informacji wizualnej z wykorzystania mediów cyfrowych w procesie kreacji.

  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (minimum licencjat) specjalizujących się w grafice użytkowej, zainteresowanych projektowaniem graficznym i szeroko pojętą sztuką reklamy. Kandydaci to osoby działające w promocji, marketingu, public relations, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach powiązanych z mediami, architekturze, wzornictwie oraz telewizji.

  Główne zagadnienia programowe to:

  • tworzenia kreatywnej grafiki w komunikacji wizualnej;
  • tworzenie złożonych układów typograficznych;
  • budowania zależności między treścią, a formą komunikatu wizualnego;
  • wykorzystania fotografii do celów reklamowych;
  • zasady projektowania identyfikacji firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERAKTYWNE I PRAKTYCZNE NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skuteczne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole jest dzisiaj niezbędne w celu wyposażenia każdego ucznia w kompetencje, które przygotują go do podjęcia studiów, wyboru kariery zawodowej a także umożliwią swobodne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Chociaż w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie edukacją informatyczna, nauczycieli informatyki czeka wiele wyzwań, m.in. przygotowanie specjalistycznych laboratoriów, które pozwolą zilustrować w sposób praktyczny zagadnienia zawarte w podstawie programowej, sprawdzanie na bieżąco programów napisanych przez uczniów czy rozwiązywanie problemów zgłoszonych w ramach zajęć.

  Nasze studia przygotowują do nauczania w oparciu o platformę CyberSkiller, która zawiera setki gotowych zadań praktycznych i pomysłów na realizację zagadnień z podstawy programowej z informatyki. Wśród nich można wymienić: programowania w języku Python, programowanie w języku Java, Algorytmikę, Bazy danych i język SQL, sieci komputerowe oraz system operacyjny Linux.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA DLA BRANŻY IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA dla branży IT Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powstałe we współpracy z firmą Microsoft w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat rynku IT w Polsce i na świecie.

  Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie Słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT.

  Program studiów umożliwia zapoznanie Słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi - zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.

  Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA DLA BRANŻY IT W LOTNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA dla branży IT w lotnictwie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pełni poszerzają, uzupełniają i systematyzują wiedzę na temat IT w lotnictwie w Polsce i na świecie.

  Celem nadrzędnym studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, strategii rozwoju firmy, analizy i metodologii rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży IT w lotnictwie.

  Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z dostępnymi możliwościami technologicznymi – zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, a tym samym w usprawnieniu współpracy działu IT z innymi działami w firmach.

  Studia uczą poszukiwania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów biznesowych, dopasowania odpowiednich metod technologicznych do potrzeb biznesowych, a także pokazują potencjał innowacji technologicznych i jego obszary zastosowań. Stanowią doskonałą podstawę do dynamicznego rozwoju zawodowego i wzrostu efektów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MULTIMEDIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – SPECJALISTA TOUCHDESIGNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekty multimedialne opierają się na współpracy i działaniu zespołowym. Nawet projekty indywidualne bazują na współdziałaniu ze specjalistami z różnych branż. Kierunek multimedia w przestrzeni publicznej – specjalista TouchDesigner jest połączeniem wysokich umiejętności z wymianą kontaktów. Posiadamy bazę twórców multimedialnych i instytucji działających w obszarze nowych mediów, z którymi współpracujemy.

  Celem studiów podyplomowych multimedia w przestrzeni publicznej – specjalista TouchDesigner jest wykształcenie specjalistów środowiska programistycznego TouchDesigner, producentów eventów tworzonych w czasie rzeczywistym, dokształcanie artystów tworzących rozbudowane technicznie dzieła multimedialne, poszerzanie wiedzy osób kierujących zespołami produkcyjnymi, które realizują projekty multimedialne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROZARZĄDZANIE - SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W BRANŻY IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Neurozarządzanie, czyli zarządzanie przyjazne mózgowi to studia nowatorskie i bezkonkurencyjne na polskim rynku. Celem studiów jest wyposażenie menedżerów w wiedzę odnoszącą się do rzetelnych, najnowszych wyników badań nad mózgiem i wskazanie oraz przećwiczenie, jak tę wiedzę można efektywnie zastosować w praktyce menedżerskiej – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży IT.

  Pod okiem naukowców i najlepszych praktyków z zakresu neuronauk, neurozarządzania, zarządzania oraz psychologii poznasz fascynujący świat ludzkich możliwości, ale i ograniczeń oraz zdobędziesz unikatowe, specjalistyczne kompetencje, które pozwolą ci rozwijać swoją ścieżkę kariery menedżerskiej. To jedyne na polskim rynku studia z zakresu neurozarządzania uwzględniające specyfikę branży IT. Zdobyte tu umiejętności i kompetencje mogą być Twoją dużą przewagą konkurencyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA INTERNETU RZECZY (IOT) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwój technologiczny sprawia, że coraz więcej urządzeń zostaje podłączonych do sieci. Inteligentne urządzenia mogą być złączone w sieci i współdziałając tworzyć Internet Rzeczy. Rozwiązania takie jak inteligentne domy czy mieszkania to przykłady tego jak odpowiednie wykorzystanie Internetu Rzeczy może poprawić jakość życia każdego z nas. Przed nami jeszcze największa zmiana – stworzenie inteligentnych miast przyszłości bazujących na rozwiązaniach Internetu Rzeczy. Kompetencje związane z tworzeniem i administrowaniem systemami Internetu Rzeczy są bez wątpienia kompetencjami przyszłości, które będą niezwykle cenne w branży IT.

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w środowisku programistycznym Arduino IDE. Jedną z kluczowych umiejętności, która nabędzie student jest programowanie proceduralnie oraz systemowe w języku C.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON SZTUCZNEJ INTELIGENCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej obecna w rozwiązaniach wykorzystywanych powszechnie każdego dnia. Każdy słyszał o inteligentnych asystentach czy rozwiązaniach takich jak stworzony przez OpenAI ChatGPT. Sztuczna inteligencja to przyszłość, a kompetencje związane z tworzeniem rozwiązań sztucznej inteligencji bez wątpienia są kompetencjami przyszłości, których posiadanie będzie pożądane w branży IT. Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchacza umiejętności programowania w języku Python, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek przeznaczonych do rozwiązywania problemów z użyciem sztucznej inteligencji.

  Jedną z kluczowych umiejętności jest odkrywanie wzorców oraz reguł ukrytych w danych, a następnie wybranie odpowiedniego modelu, algorytmu w celu rozwiązania postawionego problem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA GIER- PROJEKTOWANIE SCENARIUSZY GIER KOMPUTEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Tworzenie i wykorzystanie gier w biznesie i edukacji to jeden z głównych globalnych trendów, który rozwija się dynamicznie i wymusza coraz bardziej specjalistyczne podejście do tego obszaru.

  O przewadze konkurencyjnej decyduje już nie tylko wiedza z zakresu IT, nie tyko praca inżynierów, ale przede wszystkim utalentowanych, twórczych autorów pomysłów na scenariusz, zasady i logikę gry. Studia podyplomowe Psychologia gier – projektowanie scenariuszy gier komputerowych odpowiadają właśnie na tę potrzebę rynku – dotyczącą profesjonalnych, specjalistycznych kadr w obszarze wykorzystania rozwiązań związanych z grywalizacją w biznesie i edukacji.

  Pod okiem ekspertów – praktyków oraz naukowców z wieloletnim doświadczeniem w zakresie psychologii, neuronauk, prawa, IT, pedagogiki czy socjologii, Słuchacze zdobędą unikalne i niezwykle cenne interdyscyplinarne kompetencje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA TOUCHDESIGNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Specjalista TouchDesigner kształcą profesjonalną kadrę specjalistów zajmujących się tworzeniem widowisk, wydarzeń, dzieł i programów interdyscyplinarnych realizowanych w czasie rzeczywistym. Studia podnoszą kwalifikacje osób tworzących komercyjne projekty z obszaru tzw. świata rozrywki, ale także dynamizują rozwój artystyczny i naukowy jednostek, które prowadzą badania z zakresu najnowszych technologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE, APLIKACJE I BAZY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi, zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania oraz tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych.

  Program przewiduje 210 godzin przeliczeniowych (2 semestry). Każdy uczestnik wybiera 7 z puli 11 przedmiotów realizowanych przez Internet przy użyciu Systemu Edu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) stał się jednym z głównych tematów we współczesnym biznesie. Pojawianie się kolejnych wersji ChatGPT i podobnych rozwiązań wywołuje fale dyskusji o możliwościach zastosowania tych rozwiązań i ich wpływie na działanie firm w skali mikro, jak również na rynek pracy w skali makro. Umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania konkretnych części działalności firmy staje się coraz ważniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Jednym z najważniejszych jest aspekt HR, dotyczący zarządzania kapitałem ludzkim.

  Studia podyplomowe sztuczna inteligencja w HR to pierwsze w Polsce studia, które wypełniają lukę na rynku i skupiają się na temacie wykorzystania sztucznej inteligencji do zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Testerzy bezpieczeństwa systemów IT przeprowadzają symulowane cyberataki na systemy i sieci komputerowe firm. Te autoryzowane testy pomagają zidentyfikować słabe strony i luki w zabezpieczeniach zanim hakerzy zdążą je wykorzystać.

  Jako tester bezpieczeństwa systemów IT podejmiesz proaktywną, ofensywną rolę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, przeprowadzając ataki na istniejące systemy cyfrowe firm. Testy te mogą wykorzystywać różne narzędzia i techniki hakerskie. Podczas całego procesu szczegółowo dokumentujesz swoje działania i tworzysz raport na temat tego, co zrobiłeś/aś i jak skutecznie złamałeś/aś protokoły bezpieczeństwa.

  Praca testera bezpieczeństwa systemów IT daje możliwość wykorzystania swoich umiejętności hakerskich w celu ochrony organizacji przed cyberprzestępcami. To także popularna, wysoko płatna ścieżka kariery. Testerzy bezpieczeństwa Systemów IT w Stanach Zjednoczonych zarabiają średnio ponad 100 tysięcy USD. Twoja pensja będzie zależeć od wielu czynników, w tym lokalizacji, doświadczenia, wykształcenia i certyfikatów. Niektóre branże, takie jak usługi finansowe i kontrakty wojskowe, zwykle oferują wyższe pensje, niż inne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA EKSPERCKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem to studia podyplomowe odpowiadające na dużą potrzebę zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, dotyczącą profesjonalnych kadr w obszarze cyberbezpieczeństwa z przekrojowymi i komplementarnymi kompetencjami.

  Program studiów przygotowaliśmy tak, aby ich Absolwent zdobył kwalifikacje menedżera ds. zarządzania cyberbezpieczeństwem w przekrojowym i bardzo szerokim ujęciu – od aspektów prawnych, regulacyjnych, poprzez techniczne (z zakresu IT), informatyki śledczej, identyfikacji zagrożeń aż po kompetencje miękkie (często kluczowe w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji) takie jak: rozpoznawanie dezinformacji i manipulacji, wykrywanie kłamstw, komunikacja i zarządzanie sytuacją kryzysową czy elementy cyberpsychologii.

  Pod okiem ekspertów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem z największych firm i instytucji w Polsce w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem, prawa, zarządzania informacją w organizacji, zarządzania sytuacją kryzysową czy też wywiadu gospodarczego zdobędziesz i wzmocnisz umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji w sektorze prywatnym i publicznym.

  Po ukończeniu studiów Absolwent uzyskuje kompetencje Menedżera ds. Zarządzania Cyberbezpieczeństwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z EDUKACJĄ SPERSONALIZOWANĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań edukacji spersonalizowanej:

  • Uzyskają kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora w szkołach i placówkach zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
  • Nabędą kompetencje do organizowania edukacji w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.
  • Poznają elementy edukacji spersonalizowanej i nauczą się je stosować, takie jak opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia.
  • Nauczą się konfigurować i wykorzystywać spersonalizowane środowisko kształcenia w celu zwiększenia indywidualizacji kształcenia i włączenia idei sieci społecznościowych w proces edukacji.
  • Po ukończeniu studiów będą gotowi do pełnienia roli lidera w swoim środowisku, będą promować i rozwijać ideę edukacji rozwijającej kreatywność, dającej uczniom dużo twórczej wolności, a jednocześnie dbającej o ich potrzeby, talenty, zainteresowania.
  • Zostaną także przygotowani do stosowania w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań – wprowadzania elementów edukacji spersonalizowanej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM ORGANIZACJI W NOWYCH MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi do budowania wizerunku organizacji i managerów. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności stanowią miks kompetencji cyfrowych, społecznych i psychologicznych, związanych ze skuteczną komunikacją oraz korzystnym prezentowaniem organizacji i jej pracowników w mediach.

  Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. kreowania wizerunku organizacji i instytucji oraz managera, roli klasycznych i nowych mediów w kreowaniu wizerunku, wystąpień publicznych i medialnych, marketingu i  PR.  

  Nasi Słuchacze w trakcie studiów nabywają praktyczną wiedzę i wypracowują umiejętności skutecznej komunikacji oraz kompetentnego kształtowania wizerunku organizacji i managerów w nowych mediach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)