Wyższa Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 

Wyższa Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 

 • BUSINESS INTELLIGENCE W LOGISTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozwój technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych otworzył zupełnie nowe możliwości również przed logistyką. Zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) pozwala na gromadzenie w sposób automatyczny dużej ilości danych, narzędzia sztucznej inteligencji przetwarzają te dane i wspomagają podejmowanie decyzji biznesowych. Istnieje konieczność wizualizacji danych, analizy i doskonalenia procesów. Działania te jednak nie mogą być realizowane bez wsparcia technologii informatycznych i specjalnie do tego dedykowanych narzędzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przepływ produktów i usług odbywa się w łańcuchach dostaw, które tworzą sieci logistyczne, często bardzo rozległe i złożone. Przedsiębiorstwo chcąc być efektywnym elementem takich łańcuchów i partnerem dla innych przedsiębiorstw, które w nich uczestniczą, musi mieć sprawne procesy wewnętrzne zorientowane nie tylko na realizację własnych celów, ale także na wolną od barier współpracę z dostawcami i odbiorcami.

  Traktujemy nasze studia nie jako kurs podstawowy, ale program oparty na solidnych podstawach logistyki, zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju. Doświadczenie naszych wykładowców - kadry naukowej i konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre przygotowanie słuchaczy, a program studiów:.

  • nawiązuje do najlepszych zachodnioeuropejskich wzorców kształcenia logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych.
  • umożliwia przygotowanie słuchaczy do egzaminów certyfikacyjnych w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce na poziomie Certificate in Logistics Junior Level - organizowanych pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MBA IN LOGISCTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyższa Szkoła Logistyki przygotowała pierwszy w Polsce program studiów MBA, obejmujący wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej. Nowe studia podyplomowe to intensywny cykl nauczania, oparty o złożone scenariusze działań biznesowych, wysoki poziom integracji różnych obszarów wiedzy menedżerskiej i specjalistycznej. Studia MBA in Logistics & Supply Chain Management to program prowadzony w 50% w języku angielskim, oparty na europejskich, amerykańskich i światowych standardach kształcenia menedżerów logistyki:

  • ELA (European Logistics Association),
  • ECBL Master (European Certification Board In Logistics),
  • APICS (American Production and Inventory Control Society),
  • SCC (Supply Chain Council).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jednym z priorytetów dla każdego przedsiębiorcy powinna być dbałość o higienę pracy i bezpieczeństwo pracowników. Przepisy prawa pracy nakładają na przedsiębiorstwa w tym zakresie szereg zobowiązań, a każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony. Umiejętne stosowanie wiedzy o BHP może przynieść wiele korzyści: podnosi jakość pracy zatrudnionych osób, ogranicza ryzyko wypadków w pracy i minimalizuje ich ewentualne koszty. To jedna z przyczyn dużego zapotrzebowania na specjalistów ds. BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER LOGISTYKI - ZARZĄDZANIE OPERACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWEM I ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obecnie poszukiwani są menedżerowie, którzy potrafią budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych, kreujący wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem) i potrafiący tak nimi sterować, by przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

  Studia w WSL rozwijają umiejętności:

  • zarządzania logistyką 
  • analizy finansowej konsekwencji podejmowanych decyzji operacyjnych,
  • kształtują postrzeganie logistyki w kategoriach narzędzi sukcesu w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP W LOGISTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przepływ informacji w logistyce i całym łańcuchu dostaw jest obecnie kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy chcąc zdobywać nowych klientów i nowe sektory, wspomagają realizację procesów logistycznych zastosowaniem systemów informatycznych ERP.

  Pomimo licznej oferty systemowej na rynku globalnych, najbardziej popularnym jest system SAP, który jednocześnie cechuje się najbardziej rozbudowaną funkcjonalnością. Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania systemu SAP w działalności logistycznej stanowi przede wszystkim szansę na rozwój zainteresowanych kandydatów, zarówno na rozwój w branży TSL, ale również na rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transport i spedycja są sferą logistyki, w ramach której prowadzi działalność największa liczba przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej polega na realizacji zadań o różnym stopniu złożoności wykonywanych sukcesywnie bądź równocześnie, często w warunkach presji czasowej. Jednym ze skutków globalizacji jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym, na rynkach które cechuje zróżnicowanie kulturowe, prawne i organizacyjne oraz duża konkurencja.

  Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Logistyki

Opinie (0)