Wyższa Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 

Wyższa Szkoła Logistyki 
ul. Estkowskiego 6 
61-755 Poznań 

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przepływ produktów i usług odbywa się w łańcuchach dostaw, które tworzą sieci logistyczne, często bardzo rozległe i złożone. Przedsiębiorstwo chcąc być efektywnym elementem takich łańcuchów i partnerem dla innych przedsiębiorstw, które w nich uczestniczą, musi mieć sprawne procesy wewnętrzne zorientowane nie tylko na realizację własnych celów, ale także na wolną od barier współpracę z dostawcami i odbiorcami.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA - STUDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze mają unikalną możliwość odbycia studiów, których program nie tylko odpowiada treściom kształcenia wymienionym w poszczególnych kwalifikacjach, ale został dostosowany do układu i treści nowych podręczników dla uczniów opracowanych dla poszczególnych kwalifikacji i wydanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

  Ich autorami są wykładowcy Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych z współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

  Autorzy podręczników do poszczególnych kwalifikacji stanowią trzon wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

 • MBA W ZARZĄDZANIU LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wyższa Szkoła Logistyki przygotowała pierwszy w Polsce program studiów MBA, obejmujący wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej. Nowe studia podyplomowe to intensywny cykl nauczania, oparty o złożone scenariusze działań biznesowych, wysoki poziom integracji różnych obszarów wiedzy menedżerskiej i specjalistycznej. Studia MBA in Logistics & Supply Chain Management to program prowadzony w 50% w języku angielskim, oparty na europejskich, amerykańskich i światowych standardach kształcenia menedżerów logistyki:

  • ELA (European Logistics Association),
  • ECBL Master (European Certification Board In Logistics),
  • APICS (American Production and Inventory Control Society),
  • SCC (Supply Chain Council).

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jednym z priorytetów dla każdego przedsiębiorcy powinna być dbałość o higienę pracy i bezpieczeństwo pracowników. Przepisy prawa pracy nakładają na przedsiębiorstwa w tym zakresie szereg zobowiązań, a każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony. Umiejętne stosowanie wiedzy o BHP może przynieść wiele korzyści: podnosi jakość pracy zatrudnionych osób, ogranicza ryzyko wypadków w pracy i minimalizuje ich ewentualne koszty. To jedna z przyczyn dużego zapotrzebowania na specjalistów ds. BHP.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER LOGISTYKI - ZARZĄDZANIE OPERACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWEM I ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Obecnie poszukiwani są menedżerowie, którzy potrafią budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych, kreujący wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem) i potrafiący tak nimi sterować, by przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

  Studia w WSL rozwijają umiejętności:

  • zarządzania logistyką 
  • analizy finansowej konsekwencji podejmowanych decyzji operacyjnych,
  • kształtują postrzeganie logistyki w kategoriach narzędzi sukcesu w biznesie.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Transport i spedycja są sferą logistyki, w ramach której prowadzi działalność największa liczba przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej polega na realizacji zadań o różnym stopniu złożoności wykonywanych sukcesywnie bądź równocześnie, często w warunkach presji czasowej. Jednym ze skutków globalizacji jest świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym, na rynkach które cechuje zróżnicowanie kulturowe, prawne i organizacyjne oraz duża konkurencja.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)