ul. Wóycickiego 1/3,

budynek nr 21, pok. 201

01 – 938 Warszawa

wmcm@uksw.edu.pl

tel. 22 380 96 90, 22 380 96 95

https://wmcm.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3,

budynek nr 21, pok. 201

01 – 938 Warszawa

wmcm@uksw.edu.pl

tel. 22 380 96 90, 22 380 96 95

https://wmcm.uksw.edu.pl/

 • KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz

  Kierunek lekarski na UKSW wyróżniają nowoczesne laboratoria, wykwalifikowana kadra naukowa oraz współpraca z wiodącymi placówkami medycznymi w Polsce. Studenci w trakcie zajęć mogą korzystać z zaawansowanego technicznie sprzętu do nauki m.in. genetyki, proteomiki i metabolomiki. Do dyspozycji mają także sale symulacji  medycznych wraz z najnowocześniejszymi w Polsce fantomami oraz urządzeniami do interaktywnej edukacji.

  Wysoki poziom kształcenia przyszłych medyków zapewnia wykwalifikowana kadra naukowa, składająca się z wybitnych ekspertów m.in. w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii czy alergologii. Kształcenie odbywa się w nowatorskiej formie nauczania zintegrowanego, które ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych.

  Dzięki licznym umowom partnerskim studenci kierunku lekarskiego  mają możliwość odbycia praktyk studenckich w wielu renomowanych placówkach medycznych. Wydział Medyczny. Collegium Medicum współpracuje między innymi z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA, Instytutem Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski (medycyna) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NURSING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nursing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

  Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. Obejmują one: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocję i edukację zdrowotną, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej i krytycznego myślenia.

  Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zawodu poprzez wyposażenie ich w potrzebne do tego wiedzę, umiejętności i kompetencje.

  Odbywa się to między innymi poprzez:

  • przekazanie wiedzy zawodowej,
  • umożliwienie praktycznego opanowania metod, środków i form działalności zawodowej,
  • rozwijanie zainteresowań, związanych z zawodem oraz zdolności potrzebnych do wykonywania zawodu,
  • kształtowanie postaw, które są społecznie oczekiwane i akceptowane,
  • formowanie świadomości nieustannego doskonalenia zawodowego, przede wszystkim przez samokształcenie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Lucyna Ocena odpowiedz

Kierunek lekarski w Radomiu?!!!!! To żart! Strach się bać potem takiego lekarza!!! To prawda, że nie macie zajęć praktycznych?

Wykładowczyni Ocena odpowiedz

Niedawno na stonie PKA pojawiła się NARESZCIE opinia na temat kierunku lekarskiego. Należy ustosunkować się do zawartych uwag PKA i odpowiedzi uczelni, gdyż jej pracownicy nadal wydają się nie widzieć problemu w swoim zachowaniu. "Wdrożyć niezwłocznie po rozszerzeniu składu zespołu nauczającego.... jest więc to proces." Wiele mądrych osób, które "nadziało się" na zatrudnienie w tej jednostce raczyłoby parsknąć śmiechem. Brak umów na piśmie, brak wypłaty za wykonaną pracę jest niechlubnym standardem. Naley zauważyć, iż polityka kraju polega na tym, że za profesora "daje się" więcej pięniędzy niż za młodego lekarza, doktora, czy docenta. Taka polityka sprzyja "śrubowaniu" wymagań, co możecie sprawdzić na stronach z ofertami pracy UKSW. Szkoda, że nie zatrudnia się na umowach o pracę młodych, pracowitych osób. Brak udowodnienia tytułu zawodowego/naukowego kadry nauczającej jedynie podkreśla, że pracownicy wydziału są chaotyczni i niezdyscyplinowani w swojej pracy co zaprzecza wartościom głoszonym przez władze wydziału. Na szczególną uwagę należy zwrócić w zakresie tworzenia przez wydział co raz to nowych procedur i zmian w obsadzie komisji. Nikt nie chce pozostać czy tak wygodnie jest zmieniać osoby bez żadnej odpowiedzialności co rok akademicki. Oczywiście uczelnia w Radomiu po negatywnej opinii PKA działa prężnie nadal. Ale o swojej przyszłości należy myśleć poważnie... nawet jeśli administracja i inni myślą, że mają wszystko pod kontrolą.

Studentka Ocena odpowiedz

Garść suchych faktów o WMCM Od 2019 roku (niecałe dwa lata) Wydział Medyczny miał: 4 Dziekanów 3 kierowników kierunku lekarskiego 3 kierowników pielęgniarstwa obsada dziekanatu zmienia się co kwartał zaczęli pielęgniarstwo w języku angielskim już nie ma naborów chcą otwierać kolejene kierunki medyczne plan nauczania dla pielęgniarstwa i lekarskiego został już zmieniony i to chyba nie jest ostatnie słowo w tym zakresie plan zajęć ulega wielu zmianom w ciągu roku nauczyciele przychodzą i odchodzą czy leci z nami pilot?

Akb Ocena odpowiedz

Super