• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe adresowany jest do osób, dla których kwestie bezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie nie są obojętne. Oferta ta jest skierowana do kandydatów, którzy chcą zostać specjalistami, operatorami i analitykami bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, zespołach reagowania kryzysowego czy też wiążą swoją przyszłość z pracą w strukturach militarnych państwa.

  Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego to m.in.: instytucje wojskowe, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, administracja rządowa oraz samorządowa, sektor współpracy cywilno-wojskowej, podmioty systemu ratownictwa, instytucje naukowo-badawcze i ośrodki wdrożeniowe, instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych przeliczonych na punkty kwalifikacyjne komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Opinie (3)

Wojtek Ocena odpowiedz

super zajęcia a prowadzący jeszcze lepsi, aż z przyjemnością chodzi się na zajęcia

Kamil Ocena odpowiedz

Bezpieczeństwo narodowe to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także ciekawe zajęcia praktyczne rozszerzające umiejętności studenta

Bartek Ocena odpowiedz

Od zawsze interesowały mnie studia wojskowe, dzięki tej uczelni mogłem rozwinąć swoje zainteresowania