• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Studia I stopnia
  Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.
  Studia II stopnia
  Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych.
  Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzenie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzenie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzenie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Wojtek Ocena

super zajęcia a prowadzący jeszcze lepsi, aż z przyjemnością chodzi się na zajęcia

Kamil Ocena

Bezpieczeństwo narodowe to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także ciekawe zajęcia praktyczne rozszerzające umiejętności studenta

Bartek Ocena

Od zawsze interesowały mnie studia wojskowe, dzięki tej uczelni mogłem rozwinąć swoje zainteresowania


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: