Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

T: +48 123 999 699

email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

http://studia.ignatianum.edu.pl/

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

T: +48 123 999 699

email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

http://studia.ignatianum.edu.pl/

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Studenci poznają klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, strukturę i funkcje systemu edukacji, zasady edukacji włączającej, jak również alternatywne formy edukacji. Ponadto, zaznajamiają się z prawami dziecka i sposobami ich egzekwowania, edukacją międzykulturową oraz zróżnicowanymi możliwościami uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikającymi z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Ela Ocena odpowiedz

Jestem mega zadowolona z tego wyboru, dużo praktycznych zajęć z praktykami.