• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, filozoficznej i aksjologicznej o procesach rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Studenci poznają klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, strukturę i funkcje systemu edukacji, zasady edukacji włączającej, jak również alternatywne formy edukacji. Ponadto, zaznajamiają się z prawami dziecka i sposobami ich egzekwowania, edukacją międzykulturową oraz zróżnicowanymi możliwościami uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikającymi z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Opinie (1)

Ela Ocena odpowiedz

Jestem mega zadowolona z tego wyboru, dużo praktycznych zajęć z praktykami.