JACY JESTEŚMY


Wydział Filozoficzny UAM powstał w 2019 roku. Dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników wydziału jest jednak znacznie bogatszy. Do 2019 roku istniał Instytut Filozofii, który wchodził w skład Wydziału Nauk Społecznych.

Kierunki oferowane przez wydział to filozofia oraz komunikacja społeczna. To propozycje studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich. Wydział oferuje też studia podyplomowe. Warto dodać, że filozofia zajęła trzecie miejsce w rankingu kierunku opublikowanym przez "Perspektywy".

Wydział prowadzi też zakrojoną na szeroką skalę współpracę z zagranicą oraz działalność redakcyjną i wydawniczą o charakterze międzynarodowym i krajowym.

Siedziba znajduje się w budynku C przy ulicy Szamarzewskiego 89 na Kampusie Ogrody.

Więcej o wydziale dowiesz się ze strony filozofia.amu.edu.pl

 

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: