POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA II STOPNIA

Kierunki studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, pedagogika, biotechnologia, biologia, inżynieria techniczno-informatyczna, mechatronika, matematyka, inżynieria materiałowa, fizyka, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, geografia, lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, lingwistyka stosowana angielsko - arabska, filologia angielska, filologia rosyjska, germanistyka, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, stosunki międzynarodowe, politologia, kulturoznawstwo, historia, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, administracja, informatyka, ochrona środowiska, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kierunki studiów: filozofia, ochrona środowiska, psychologia, sustainability studies, philosophy and culture of east-central europe Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

JACY JESTEŚMY


Wydział Filozoficzny UAM powstał w 2019 roku. Dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników wydziału jest jednak znacznie bogatszy. Do 2019 roku istniał Instytut Filozofii, który wchodził w skład Wydziału Nauk Społecznych.

Kierunki oferowane przez wydział to filozofia oraz komunikacja społeczna. To propozycje studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich. Wydział oferuje też studia podyplomowe. Warto dodać, że filozofia zajęła trzecie miejsce w rankingu kierunku opublikowanym przez "Perspektywy".

Wydział prowadzi też zakrojoną na szeroką skalę współpracę z zagranicą oraz działalność redakcyjną i wydawniczą o charakterze międzynarodowym i krajowym.

Siedziba znajduje się w budynku C przy ulicy Szamarzewskiego 89 na Kampusie Ogrody.

Więcej o wydziale dowiesz się ze strony filozofia.amu.edu.pl

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)