POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Zielonogórski

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UZ

Kierunki studiów: pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia, pedagogika specjalna, arteterapia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, politologia, animacja kultury i twórczej aktywności w sieci Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA I STOPNIA

Kierunki studiów: administracja, ekonomia, filozofia, socjologia, prawo w biznesie, geografia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, historia, humanistyka drugiej generacji, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, wojskoznawstwo, germanistyka, filologia rosyjska, edytorstwo, filologia angielska, przewodnictwo i pilotaż turystyczny, lingwistyka stosowana angielsko - arabska, lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska, rewitalizacja dróg wodnych, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie kryzysowe w środowisku, bezpieczeństwo i higiena pracy, fizyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, matematyka, mechatronika, inżynieria techniczno-informatyczna, kryminologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, logopedia, pedagogika, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna , pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

JACY JESTEŚMY


Znamy się na ludziach - tym hasłem Wydział Socjologii wita odwiedzających stronę. Słusznie. W końcu oferowane kierunki studiów to socjologia (ze specjalnościami) oraz praca socjalna. Mają one bardzo praktyczny charakter. Absolwenci mają więc w swoim CV doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem.

Studenci mogą aplikować na studia I i II stopnia oraz studia doktoranckie. Studia prowadzone są także w języku angielskim. "Perspektywy" w rankingu z 2020 roku poznańską socjologię oceniły jako trzecią najlepszą w Polsce. O wysokiej lokacie decyduje między innymi ich praktyczny charakter. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez studentów jest możliwe dzięki współpracy Wydziału Socjologii z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Obok wspólnych projektów naukowych realizują także wydarzenia popularnonaukowe.

Absolwenci socjologii i pracy socjalnej bez problemu znajdują zatrudnienie w wielu płaszczyznach zawodowych. Mogą pracować w mediach i segmencie wizerunkowym, ale też w usługach i sektorze prywatnym. Doskonale także sprawdzają się w samorządzie i administracji. Socjologowie po studiach na UAM pracują także w szkolnictwie.

Choć socjologia to jedna z pierwszych dyscyplin, które pojawiły się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to Wydział Socjologii powstał dopiero w 2019 roku. Wcześniej nauki te skupione były w Instytucie Socjologii. Siedziba wydziału znajduje się w Kampusie Ogrody w budynku C przy ulicy Szamarzewskiego 89. Kampus Ogrody jest kameralny i bogaty w tereny zielone.

Chcesz lepiej poznać wydział? Zapraszamy na stronę: socjologia.amu.edu.pl.

 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)