• PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych.

  Praca socjalna jako kierunek studiów jest zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  Atuty kierunku

  Program studiów oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wielu dziedzin wiedzy: socjologii, psychologii, pedagogiki, polityki oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują wiele przedmiotów fakultatywnych.

  Istotnym elementem studiów są praktyki wakacyjne w takich placówkach, jak: ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, WoS

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Socjologia jest nauką o społeczeństwie, a socjolog zajmuje się jego badaniem i przekształcaniem. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjologia bada między innymi konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Czy może być coś bardziej fascynującego?

  Atuty kierunku

  Socjologia to studia, które rozwijają umiejętność rozumienia współczesnego świata, ale też krytycznego myślenia. Ukończenie tego kierunku pozwala na poznanie metod i technik badań społecznych, ale także rozwija umiejętności komunikacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wos

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest ranking ocen uzyskanych na dyplomach ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: