• GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - kierunek studiów grafika

  Kierunek Grafika Warsztatowa przygotowuje studentów do uzyskania wykształcenia artystycznego oraz do gotowości podjęcia studiów III stopnia. Absolwenci posiadają umiejętności i świadomość artystyczną oraz ugruntowaną i zintegrowaną wiedzę teoretyczną, pozwalającą zarówno na samodzielną działalność artystyczną jak i na pracę w agencjach reklamowych, wydawnictwach i instytucjach kultury.

  Wyposażeni w kompleksową wiedzę i umiejętności w sposób profesjonalny i kreatywny realizują własne zamierzenia artystyczne w zakresie grafiki artystycznej, a poprzez możliwości kształtowania własnego indywidualnego programu studiów dzięki ofercie szerokiego wachlarza przedmiotów fakultatywnych w ramach Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Projektowego, są również gotowi do podjęcia wyzwań realizacji wychodzących poza tę dyscyplinę.

  Absolwenci są grafikami, którzy w sposób sprawny, świadomy i kreatywny posługują się zarówno klasycznym warsztatem graficznym, jak i całym spektrum najnowszych technologii, których finalizacja odbywa się często poza obszarem druku (multimedia, intermedia). Potrafią również łączyć wszystkie te sposoby artystycznej artykulacji.

  Suma zdobytych doświadczeń czyni zeń artystów otwartych - z jednej strony swobodnie posługujących się interdyscyplinarnym językiem wypowiedzi artystycznej, z drugiej zaś rzetelnie opanowanym warsztatem graficznym. Taka oferta kształcenia zapewnia przygotowanie do realizacji współczesnych zamierzeń artystycznych przy zachowaniu tożsamości i ciągłości tradycji kształcenia grafiki w katowickiej Uczelni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest wynik dwuetapowego egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - kierunek studiów malarstwo

  Kierunek Malarstwo przygotowuje studentów do uzyskania wykształcenia artystycznego oraz do gotowości podjęcia studiów III stopnia. Zapewnia niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby i dyscyplin pokrewnych, pozwalając absolwentowi na swobodne posługiwanie się technologiami klasycznymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego.

  Osią kierunku jest trzynaście autorskich pracowni dyplomujących: malarstwa, rysunku, działań interdyscyplinarnych, rzeźby i scenografii (dyplom dodatkowy). Programy pracowni tworzone są w oparciu o tradycję i najistotniejsze zjawiska sztuki współczesnej, mają charakter autorski i realizowane są pod okiem doświadczonych pedagogów, będących równocześnie aktywnymi twórcami. Ważnym dopełnieniem kształcenia są zajęcia prowadzone w ramach pracowni technologii, kompozycji, grafiki, fotografii i mediów elektronicznych.

  Poprzez możliwość wyboru spośród przedmiotów fakultatywnych w ramach obu Wydziałów, student kierunku Malarstwo ma realny wpływ na kształtowanie własnego indywidualnego programu studiów, a realizacja dyplomu dodatkowego poszerza jego wachlarz kompetencji potrzebnych w późniejszej pracy zawodowej. Oferta kształcenia zapewnia przygotowanie do realizacji współczesnych zamierzeń artystycznych przy zachowaniu tożsamości i ciągłości tradycji kształcenia malarstwa w katowickiej Uczelni.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest wynik dwuetapowego egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Artur Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia w całych Katowicach! Bardzo dużo zajęć praktycznych, jest to coś co mnie interesuje!

sobek Ocena odpowiedz

uczelnia ostatnio ma fajny budynek, ale po studiach na grafice spodziewałem się znacznie więcej.