Malarstwo studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Masz zdolności plastyczne, możesz pochwalić się własnymi pracami i chciałbyś przełożyć te zainteresowania na przyszłą karierę zawodową? Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki? Jeżeli tak to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku Malarstwo musisz najpierw zdać egzamin wstępny, zwykle polegający na złożeniu prac własnych (do 25 sztuk) przed komisją egzaminacyjną oraz na rozmowie kwalifikacyjnej. Na studiach zdobędziesz kompetencje artystyczne w zakresie szeroko rozumianego malarstwa, co przygotuje Cię do twórczej pracy na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu. Zdobędziesz także wiedzę o współczesnych mediach oraz sztuce wizualnej oraz ich znaczenia oraz wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa. Studia są połączeniem wiedzy teoretycznej z licznymi godzinami ćwiczeń oraz praktyką, dzięki czemu będziesz mógł doprowadzić do perfekcji Twój warsztat malarski.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku Malarstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako artysta malarz (wolny zawód) lub animator kultury. Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe umożliwi Ci także podjęcie pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, sztuki i oświaty. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga jednak ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli zatem chcesz rozwijać swoje zdolności plastyczne to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku malarstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne, praktyczny egzamin wstępny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MALARSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku malarstwo

Specjalności na kierunku malarstwo

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 30.06.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 22.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
do 02.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.08.2020
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.06.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 03.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 25.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 19.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 19.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.06.2020
do 02.07.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.06.2020
do 02.07.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2020
do 08.07.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.08.2020
do 11.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MALARSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując malarstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa,
  • posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego,
  • stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy o zasadach budowy obrazu kolorem, profesjonalnego wykonywania – we właściwej technice i technologii – obiektu malarskiego na podstawie: obserwacji martwej natury, studium aktu, studium pejzażu, wykonywania dzieła na podstawie projektu rysunkowego, fotografii lub elektronicznego zapisu, samodzielnego tworzenia układów kompozycyjnych w zakresie malarstwa sztalugowego i technik pokrewnych,
  • rozpoznawania epok i stylów w malarstwie; analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania, znawstwa podstawowych założeń ideowych wybitnych artystów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MALARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE

MALARSTWO STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku malarstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
1,5 roku
(magister)
II stopnia:
4 lata
(licencjat)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MALARSTWO STUDIA I STOPNIA

MALARSTWO STUDIA II STOPNIA

MALARSTWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek malarstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo jest: 1.Przegląd prac artystycznych 2.Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych 3.Zadanie specjalistyczne

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd i ocena prac zawartych w portfolio.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio oraz autoprezentacji.

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku malarstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
24
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
20
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
21
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
28
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
25
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
34
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek malarstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku malarstwo

Absolwent kierunku malarstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • malarz,
  • animator kultury,
  • pracownik placówek kultury,
  • pracownik placówek zajmujących się sztuką,
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MALARSTWO

Komentarze (0)