Malarstwo studia - kierunek studiów

Masz zdolności plastyczne, możesz pochwalić się własnymi pracami i chciałbyś przełożyć te zainteresowania na przyszłą karierę zawodową? Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki? Jeżeli tak to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Aby zostać studentem kierunku Malarstwo musisz najpierw zdać egzamin wstępny, zwykle polegający na złożeniu prac własnych (do 25 sztuk) przed komisją egzaminacyjną oraz na rozmowie kwalifikacyjnej. Na studiach zdobędziesz kompetencje artystyczne w zakresie szeroko rozumianego malarstwa, co przygotuje Cię do twórczej pracy na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu. Zdobędziesz także wiedzę o współczesnych mediach oraz sztuce wizualnej oraz ich znaczenia oraz wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa. Studia są połączeniem wiedzy teoretycznej z licznymi godzinami ćwiczeń oraz praktyką, dzięki czemu będziesz mógł doprowadzić do perfekcji Twój warsztat malarski.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku Malarstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako artysta malarz (wolny zawód) lub animator kultury. Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe umożliwi Ci także podjęcie pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, sztuki i oświaty. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga jednak ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli zatem chcesz rozwijać swoje zdolności plastyczne to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku malarstwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne, praktyczny egzamin wstępny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MALARSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując malarstwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa,
  • posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego,
  • stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy o zasadach budowy obrazu kolorem, profesjonalnego wykonywania – we właściwej technice i technologii – obiektu malarskiego na podstawie: obserwacji martwej natury, studium aktu, studium pejzażu, wykonywania dzieła na podstawie projektu rysunkowego, fotografii lub elektronicznego zapisu, samodzielnego tworzenia układów kompozycyjnych w zakresie malarstwa sztalugowego i technik pokrewnych,
  • rozpoznawania epok i stylów w malarstwie; analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania, znawstwa podstawowych założeń ideowych wybitnych artystów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku malarstwo

Absolwent kierunku malarstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • malarz,
  • animator kultury,
  • pracownik placówek kultury,
  • pracownik placówek zajmujących się sztuką,
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MALARSTWO

Komentarze (0)