Dodaj do ulubionych

Malarstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku malarstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku malarstwo
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności malarstwo możesz podjąć na 13 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | malarstwo - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia malarskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku malarstwo: działanie obrazem w przestrzeni publicznej, ilustracja i komiks, malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze i urbanistyce, rysunek.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku malarstwo najczęściej podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MALARSTWO

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Malarstwo stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku malarstwo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Malarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Malarstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Malarstwo - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Malarstwo studia niestacjonarne

Malarstwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Malarstwo studia I stopnia

Malarstwo studia II stopnia

Malarstwo studia jednolite magisterskie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku malarstwo

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując malarstwo

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku Malarstwo musisz najpierw zdać egzamin wstępny, zwykle polegający na złożeniu prac własnych (do 25 sztuk) przed komisją egzaminacyjną oraz na rozmowie kwalifikacyjnej.

Na studiach zdobędziesz kompetencje artystyczne w zakresie szeroko rozumianego malarstwa, co przygotuje Cię do twórczej pracy na bazie klasycznych i nowoczesnych technologii tworzenia obrazu.

Zdobędziesz także wiedzę o współczesnych mediach oraz sztuce wizualnej oraz ich znaczenia oraz wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa. Studia są połączeniem wiedzy teoretycznej z licznymi godzinami ćwiczeń oraz praktyką, dzięki czemu będziesz mógł doprowadzić do perfekcji Twój warsztat malarski.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa,
 • posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy o zasadach budowy obrazu kolorem, profesjonalnego wykonywania – we właściwej technice i technologii – obiektu malarskiego na podstawie: obserwacji martwej natury, studium aktu, studium pejzażu, wykonywania dzieła na podstawie projektu rysunkowego, fotografii lub elektronicznego zapisu, samodzielnego tworzenia układów kompozycyjnych w zakresie malarstwa sztalugowego i technik pokrewnych,
 • rozpoznawania epok i stylów w malarstwie; analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania, znawstwa podstawowych założeń ideowych wybitnych artystów,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku malarstwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek malarstwo można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk artystycznych.

 

Studia na kierunku malarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk artystycznych, historii i teorii sztuki oraz nauk kulturoznawczych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Antropologia kultury i sztuki
 • Technologia malarstwa sztalugowego
 • Podstawy rysunku
 • Grafika warsztatowa

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku malarstwo będą mieli możliwość wykształcenia wielu cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W ramach studiów, przede wszystkim nauczysz się tworzenia rysunku oraz różnorodnych form malarskich.

Ponadto nauczysz się korzystać z zaawansowanych technologi i programów informatycznych, które usprawnią twoją codzienną pracę zawodową.

Jako student dowiesz się także, w jaki sposób analizować i interpretować dzieła sztuki oraz formułować profesjonalne wypowiedzi ustne i pisemne o tematyce związanej ze sztuką i malarstwem.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Masz zdolności plastyczne, możesz pochwalić się własnymi pracami i chciałbyś przełożyć te zainteresowania na przyszłą karierę zawodową? Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki? Jeżeli tak to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować malarstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek malarstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku malarstwo trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo będą trwały od trzech do czterech lat. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora lub dwa lata, czyli trzy lub cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra. Kierunek ten można realizować także w ramach jednolitych studiów magisterskich, na których nauka będzie trwała pięć lat.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku malarstwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku Malarstwo? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako artysta malarz (wolny zawód) lub animator kultury.

Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe umożliwi Ci także podjęcie pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, sztuki i oświatyPodjęcie pracy w szkolnictwie wymaga jednak ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jeżeli zatem chcesz rozwijać swoje zdolności plastyczne to Malarstwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie

 

Absolwent kierunku malarstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • malarz,
 • animator kultury,
 • pracownik placówek kultury,
 • pracownik placówek zajmujących się sztuką,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MALARSTWO

Komentarze (0)