• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Administracja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień dotyczących nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych, z największym naciskiem położonym na zakres administracji z uwzględnieniem zasad funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, modelami administracji publicznej, systemem organizacji administracji publicznej, praktyką działania głównych organów państwa, czy procedurami właściwymi działaniu administracji publicznej.

  Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Administracja w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach prawa samorządu terytorialnego, systemów informatycznych w administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, integracji europejskiej, prawa ochrony konsumentów, współczesnych systemów wyborczych, czy zarządzania kryzysowego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organach państwa i samorządu terytorialnego, administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych i konsultingowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADMINISTRACJA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: online
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Opinie (0)