• POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Politologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, a w szczególności nauk o polityce i administracji. Studenci poznają różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, zasady funkcjonowania systemu politycznego, normy i reguły organizujące struktury i instytucje społeczne, gospodarcze i polityczne, mechanizmy podejmowania decyzji politycznych, metody i narzędzia marketingu politycznego.

  Ponadto, studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania wiedzy specjalistycznej dzięki oferowanym specjalnościom, do których należą: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo, Europeistyka, Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej, Komunikacja społeczna i public relations, Społeczność Smart City, Stosunki międzynarodowe.

  Studenci Politologii w AEH nabywają umiejętności analizowania zjawisk politycznych, analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej, rozpoznawania typów systemów politycznych, analizowania struktury i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych, klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych, rozpoznawania strategii i programów partii politycznych, interpretacji działań administracji publicznej, analizowania istoty i zasad funkcjonowania samorządu i polityki lokalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Dziennikarstwo
  • Europeistyka
  • Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej
  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Społeczność smart city
  • Stosunki międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Dziennikarstwo
  • Europeistyka
  • Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej
  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Społeczność smart city
  • Stosunki międzynarodowe

  Studia I stopnia online

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Dziennikarstwo
  • Europeistyka
  • Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej
  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Społeczność smart city
  • Stosunki międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: online
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Dziennikarstwo
  • Europeistyka
  • Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej
  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Społeczność smart city
  • Stosunki międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Opinie (0)