• PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister

  Kształcenie na kierunku Prawo w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu nauk prawnych, jak również nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, czy ekonomii i finansów. W toku studiów studenci poznają główne teorie i tendencje rozwojowe w zakresie nauk prawnych w Polsce, Unii Europejskiej, Europie i na świecie, kluczowe zagadnienia, instytucje i instrumenty prawne dotyczące poszczególnych dziedzin prawa, zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa.

  Studenci Prawa w warszawskiej AEH nabywają umiejętności w zakresie sporządzania w języku polskim i obcym pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo- administracyjnym, sporządzania pism w postępowaniu cywilnym, karnym oraz  międzynarodowym, przygotowywania ustnych i pisemnych wystąpień w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień z zakresu gałęzi prawa, prezentowania swoich poglądów oraz stanowiska klienta, organizowania i prowadzenia debat, interpretowania zjawisk społecznych, posługiwania się systemami normatywnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Nikola Ocena odpowiedz

Studia wymagające, ale bardzo dobre prowadzenie zajęc przez wykładowców. Szacun!

Marta Ocena odpowiedz

Wydzial mega, ludzie bardzo przyjaznie nastawieni, ogolnie uczelnia taka skierowana bardzo na studenta