• PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister

  Kształcenie na kierunku Prawo w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu nauk prawnych, jak również nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, czy ekonomii i finansów. W toku studiów studenci poznają główne teorie i tendencje rozwojowe w zakresie nauk prawnych w Polsce, Unii Europejskiej, Europie i na świecie, kluczowe zagadnienia, instytucje i instrumenty prawne dotyczące poszczególnych dziedzin prawa, zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa.

  Studenci Prawa w warszawskiej AEH nabywają umiejętności w zakresie sporządzania w języku polskim i obcym pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo- administracyjnym, sporządzania pism w postępowaniu cywilnym, karnym oraz  międzynarodowym, przygotowywania ustnych i pisemnych wystąpień w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień z zakresu gałęzi prawa, prezentowania swoich poglądów oraz stanowiska klienta, organizowania i prowadzenia debat, interpretowania zjawisk społecznych, posługiwania się systemami normatywnymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: online
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Opinie (0)