• PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 2 lata 5 lat 3 lub 3,5 roku 2 lata 5 lat 3 lub 3,5 roku 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister licencjat magister magister licencjat magister magister

  Kształcenie na kierunku Psychologia w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych. Studenci poznają biologiczne procesy i struktury stanowiące podłoże zachowania i procesów psychicznych człowieka, przebieg rozwoju człowieka w cyklu życia, mechanizmy regulujące zachowania człowieka w grupach społecznych, teorie osobowości, specyfikę procesu diagnostycznego w psychologii, procesy poznawcze warunkujące zachowania człowieka, mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych, zasady pomocy psychologicznej. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami etycznymi i moralnymi obowiązującymi podczas wykonywania przez psychologa czynności naukowo- badawczych i praktyki zawodowej.

  Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zaburzeń psychologiczno- logopedycznych, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii sądowej i penitencjarnej, psychologii uzależnień, dysfunkcji poznawczych, psychologii perswazji. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach pomocy psychologicznej, instytucjach opiekuńczych, szkołach, szpitalach, centrach pomocy rodzinie, firmach doradczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Psychologia dla magistrów i licencjatów
  • Psychologia
  • Psychologia, neuromarketing

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Neuropsychologia kliniczna

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Psychologia dla magistrów i licencjatów
  • Psychologia
  • Psychologia, neuromarketing

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  Studia I stopnia online

  • Psychologia dla magistrów i licencjatów
  • Psychologia
  • Psychologia, neuromarketing

  Studia II stopnia online

  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  Studia jednolite magisterskie online

  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Psychologia dla magistrów i licencjatów
  • Psychologia
  • Psychologia, neuromarketing

  Studia II stopnia online

  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  Studia jednolite magisterskie online

  • Psychologia biznesu i przywództwa
  • Psychologia dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym
  • Psychoterapia i terapia seksualna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)