Psychologia - studia online

Psychologia - studia online

Psychologia - studia online studia - kierunek studiów

Psychika ludzka jest "tworem" kształtującym się już od pierwszych miesięcy życia. Niestety nie ma obowiązku przechodzenia odpowiednich szkoleń instruktażowych obejmujących swoim zasięgiem instrukcję, w której byłoby dokładnie objaśnione, jak zajmować się dzieckiem, aby było ono zdolne do prawidłowego funkcjonowania psychicznego w przyszłości. Na środowisko wychowawcze nie składa się jednak wyłącznie najbliższa rodzina - to także szkoła, koła zainteresowań czy nawet sytuacje obserwowane przez dziecko na co dzień na ulicach miast. Wniosek nasuwa się sam - z niemożliwością graniczy wychowanie człowieka w stu procentach odpornego na trudności czekające go w przyszłości ze strony wszechogarniających stresorów oraz własnej psychiki. W czasach, kiedy coraz więcej ludzi nie umie poradzić sobie z własnymi emocjami, lękami i uporczywymi zachowaniami, nad którymi nie mają kontroli, zapotrzebowanie na psychologów jest niezwykle duże. Studia na kierunku psychologia - studia online otwierają drogę do jednego z najtrudniejszych zawodów, niosących za sobą ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka. Marzysz o zawodzie psychologa? Umiesz dysponować swoim czasem, aby pogodzić naukę w trybie online z codziennym życiem? Spróbuj szczęścia na studiach na kierunku psychologia - studia online!

Czego nauczysz się w toku studiów? Przede wszystkim zagłębisz tajniki skutecznej i empatycznej rozmowy, będącej przecież podstawą zawodu psychologa. Zostaną ci przedstawione narzędzia oraz techniki, dzięki którym w skuteczny sposób będziesz niósł pomoc ludziom w rozmaitych sytuacjach życiowych. Poszerzysz swoją tolerancję, aby twoi przyszli klienci czuli się zaakceptowani i w pełni zrozumiani. Psychologia nie ogranicza się tylko do obszaru klinicznego - nauczysz się motywowania ludzi do wykonywania pracy, będziesz w stanie pomóc w wyborze drogi kształcenia najbardziej pasującej do danej osoby, a także dowiesz się, czym są przekazy podprogowe i dlaczego logo reklamowe umieszczane jest na górze broszur czy stron internetowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku psychologia - studia online? Zasilisz grono specjalistów klinicznych niosących pomoc ludziom zmagającym się z rozmaitymi problemami i zaburzeniami psychicznymi. Zostaniesz doradcą zawodowym pomagającym młodzieży w wybraniu dalszej drogi kształcenia, a dorosłym - najlepszej dla nich pracy. Będziesz mógł wziąć udział w długotrwałym procesie resocjalizacji więźniów i podopiecznych zakładów poprawczych. Korporacje będą ci wdzięczne za motywowanie pracowników do podjęcia bardziej wydajnej pracy. Spektrum wyboru jest ogromne.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku psychologia - studia online na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę: świadectwo maturalne uprawniające do podjęcia studiów wyższych, opłata rekrutacyjna oraz semestralna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku psychologia - studia online

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • motywowania i wspierania rozwoju osobistego człowieka
 • efektywnej pracy w grupie
 • analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich
 • diagnozowania zaburzeń psychicznych i wdrażania odpowiedniej dla danego przypadku metod terapeutycznych
 • efektywnego komunikowania się z ludźmi
 • metod udzielania wsparcia psychicznego i pomocy psychologicznej
 • stymulowania zachowań kreatywnych i przedsiębiorczych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia - studia online?

Absolwent kierunku psychologia - studia online znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • prywatnych klinikach psychologicznych
 • szpitalach, klinikach, hospicjach
 • działach HR
 • placówkach związanych z doradztwem zawodowym
 • przedszkolach, szkołach, domach dziecka
 • zakładach karnych i więziennictwie
 • placówkach dla trudnej młodzieży
 • domach poprawczych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • agencjach reklamowych
 • organizacjach rządowych i pozarządowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)