Psychologia - studia online

Psychologia - studia online

Psychologia - studia online studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Psychika ludzka jest "tworem" kształtującym się już od pierwszych miesięcy życia. Niestety nie ma obowiązku przechodzenia odpowiednich szkoleń instruktażowych obejmujących swoim zasięgiem instrukcję, w której byłoby dokładnie objaśnione, jak zajmować się dzieckiem, aby było ono zdolne do prawidłowego funkcjonowania psychicznego w przyszłości. Na środowisko wychowawcze nie składa się jednak wyłącznie najbliższa rodzina - to także szkoła, koła zainteresowań czy nawet sytuacje obserwowane przez dziecko na co dzień na ulicach miast. Wniosek nasuwa się sam - z niemożliwością graniczy wychowanie człowieka w stu procentach odpornego na trudności czekające go w przyszłości ze strony wszechogarniających stresorów oraz własnej psychiki. W czasach, kiedy coraz więcej ludzi nie umie poradzić sobie z własnymi emocjami, lękami i uporczywymi zachowaniami, nad którymi nie mają kontroli, zapotrzebowanie na psychologów jest niezwykle duże. Studia na kierunku psychologia - studia online otwierają drogę do jednego z najtrudniejszych zawodów, niosących za sobą ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka. Marzysz o zawodzie psychologa? Umiesz dysponować swoim czasem, aby pogodzić naukę w trybie online z codziennym życiem? Spróbuj szczęścia na studiach na kierunku psychologia - studia online!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w toku studiów? Przede wszystkim zagłębisz tajniki skutecznej i empatycznej rozmowy, będącej przecież podstawą zawodu psychologa. Zostaną ci przedstawione narzędzia oraz techniki, dzięki którym w skuteczny sposób będziesz niósł pomoc ludziom w rozmaitych sytuacjach życiowych. Poszerzysz swoją tolerancję, aby twoi przyszli klienci czuli się zaakceptowani i w pełni zrozumiani. Psychologia nie ogranicza się tylko do obszaru klinicznego - nauczysz się motywowania ludzi do wykonywania pracy, będziesz w stanie pomóc w wyborze drogi kształcenia najbardziej pasującej do danej osoby, a także dowiesz się, czym są przekazy podprogowe i dlaczego logo reklamowe umieszczane jest na górze broszur czy stron internetowych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku psychologia - studia online? Zasilisz grono specjalistów klinicznych niosących pomoc ludziom zmagającym się z rozmaitymi problemami i zaburzeniami psychicznymi. Zostaniesz doradcą zawodowym pomagającym młodzieży w wybraniu dalszej drogi kształcenia, a dorosłym - najlepszej dla nich pracy. Będziesz mógł wziąć udział w długotrwałym procesie resocjalizacji więźniów i podopiecznych zakładów poprawczych. Korporacje będą ci wdzięczne za motywowanie pracowników do podjęcia bardziej wydajnej pracy. Spektrum wyboru jest ogromne.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku psychologia - studia online na Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę: świadectwo maturalne uprawniające do podjęcia studiów wyższych, opłata rekrutacyjna oraz semestralna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku psychologia - studia online

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • motywowania i wspierania rozwoju osobistego człowieka
 • efektywnej pracy w grupie
 • analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich
 • diagnozowania zaburzeń psychicznych i wdrażania odpowiedniej dla danego przypadku metod terapeutycznych
 • efektywnego komunikowania się z ludźmi
 • metod udzielania wsparcia psychicznego i pomocy psychologicznej
 • stymulowania zachowań kreatywnych i przedsiębiorczych

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia - studia online?

Studia psychologiczne i społeczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem młodych absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby uzyskać wszechstronną wiedzę, odnoszącą się do procesów myślowych, emocjonalnych i zachowań człowieka. Psychologia – studia online zostały stworzone w celu odpowiedzenia na potrzeby współczesnego rynku pracy oraz aspirację osób głodnych psychologicznej wiedzy i umiejętności, którzy z dowolnych powodów chcieliby studiować w formie zdalnej. Jeśli rozpoczniesz psychologię – studia online, zyskasz szeroką wiedzę teoretyczną, dotyczącą podstaw funkcjonowania ludzkiego mózgu i układu nerwowego, diagnozowania i rozpoznawania przypadłości psychicznych, przeprowadzania skutecznych z diagnostycznego punktu widzenia rozmów z klientami w każdym wieku, a także rozumienia powszechnych zjawisk socjologicznych.

Psychologia – studia online to również praktyczne zajęcia, odbywające się w siedzibie uczelni, dzięki którym opanujesz techniki komunikacyjne, przećwiczysz interwencje psychologiczne z kolegami z grupy, wzmocnisz pewność siebie dzięki licznym przemówieniom publicznym oraz poszerzysz posiadane kompetencje interpersonalne, niezwykle istotne w czasie kontaktu z każdym klientem, niezależnie od stanu jego zdrowia i kondycji psychicznej.

Wykłady i niektóre z zajęć podczas kształcenia na psychologii – studiach online odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej, oszczędzając tym samym czas na dojazdy do siedziby uczelni każdemu studentowi. Część zajęć będzie odbywała się jednak stacjonarnie, ponieważ wykształcenie niektórych, bardzo cennych z psychologicznego punktu widzenia kompetencji, byłoby utrudnione podczas wyłącznie zdalnego kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku psychologia - studia online?

Psychologia – studia online to kierunek, który nieco różni się czasem trwania od psychologii przeprowadzanej stacjonarnie. Studenci decydujący się na kształcenie w formie elektronicznej, będą mieli okazję przyswoić kierunkowe kompetencje w trzy lata. Po sześciu semestrach nauki zyskają szansę na obronę pracy licencjackiej. Następnie będą mogli pomyśleć o dalszym kształceniu na wybranych kierunkach drugiego stopnia lub rozpoczęciu pracy w zawodzie.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia - studia online?

Absolwent kierunku psychologia - studia online znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • prywatnych klinikach psychologicznych
 • szpitalach, klinikach, hospicjach
 • działach HR
 • placówkach związanych z doradztwem zawodowym
 • przedszkolach, szkołach, domach dziecka
 • zakładach karnych i więziennictwie
 • placówkach dla trudnej młodzieży
 • domach poprawczych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • agencjach reklamowych
 • organizacjach rządowych i pozarządowych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)