uniwersytet rolniczy kierunki studiów w krakowie

Studia

Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej studia na Wydziale Technologii Żywności, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, są dwustopniowe. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry, z wyjątkiem 4-semestralnych studiów niestacjonarnych na kierunku Dietetyka. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się ok. 1700 studentów.

Studia na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA funkcjonują w Krakowie od 1974 roku. Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, istnieje możliwość podjęcia także płatnych studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Food Technology and Human Nutrition).

W 2012 roku został powołany kierunek DIETETYKA, a w 2014 r. – kierunek JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI. W roku 2017 uruchomiono jedyny w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie kierunek o profilu praktycznym: BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO .

Realizowane na Wydziale Technologii Żywności studia mają na celu przygotowanie kadry, głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, zakładów żywienia zbiorowego, laboratoriów, instytutów badawczych, przemysłu farmaceutycznego, szkolnictwa i nauki. Duże zainteresowanie oferowanymi kierunkami studiów wynika ze zwiększającej się liczby małych i średnich zakładów oferujących nowe miejsca pracy dla specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz towaroznawstwa, dietetyki, a także jakości i bezpieczeństwa żywności.

Program naukowy i dydaktyczny Wydziału został dostosowany do potrzeb gospodarki rynkowej w zintegrowanej Europie. Nawiązaliśmy różne formy współpracy naukowej i dydaktycznej z wieloma ośrodkami zagranicznymi m. in. w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji i Turcji. Pracownicy Wydziału prowadzą również projekty badawcze finansowane ze środków europejskich. Prowadzimy również wymianę studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus, co umożliwia zdobycie cennych doświadczeń na zagranicznych uczelniach.

Już w 2002 roku Wydział Technologii Żywności uzyskał akredytację (Certyfikat Jakości Kształcenia) nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Rolniczych, a w 2004 i 2010 roku pełną akredytację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. W roku 2016 Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła program studiów i jakość kształcenia na kierunkach technologia żywności i żywienia człowieka oraz dietetyka przyznając 6-cio letnią akredytację (do roku akademickiego 2022/2023). Natomiast w roku 2017 pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskał również kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Żywności.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (6)

Dietetyczka Ocena odpowiedz

Studiowałam na WTZ dietetyke. Dziedzina zawierająca wiedzę z zakresu medycyny jak i chemii, technologii produkcji żywności co jest podstawą aby wiedzieć jak żywność w rzeczywistości od postaw jest tworzona i jakim procesom podlega. Mimo dużej ilości godzin na temat produkcji, składów żywności itp. Spory zakres to zajęcia odbywające się w szpitalu z którym uczelnia współpracuje gdzie wykłady prowadzili lekarze ze szpitala Jana Pawła II oraz szpitala uniwersyteckiego im. Kopernika. Zdobyty tytuł na kierunku dietetyka - lider kształcenia mówi sam za sobie. Dużo praktycznej wiedzy na tym wydziale na pewno dowiecie się dokładnie co to jest żywność jakie ma znaczenie i zastosowanie.

Emsi Ocena odpowiedz

Uczelnia na wysokim poziomie. WTŻ to wydział górujący na Rolniczym. Jeśli masz jakąś wiedzę w dziedzinach chemii to zapraszamy. Wspaniała atmosfera, a władze wydziału niezastąpione !!! :)

MONA Ocena odpowiedz

DB

zn Ocena odpowiedz

Zgadzam się z Karo. I jeszcze dopowiem od siebie, że na wydziale jest naprawdę fajna kadra. Cud, miód i orzeszki. : )

Karo Ocena odpowiedz

Technologia Żywności to fajny kierunek i nie tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Dużo techniki i chemii :)

fred Ocena odpowiedz

może być, nic więcej w temacie