uniwersytet rolniczy w krakowie kierunki

O Wydziale

Historia nauczania przedmiotów związanych z przetwórstwem żywności w Krakowie swą tradycją sięga do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 roku utworzono Oddział Technologii Żywności przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, który w 1994 roku został przekształcony w samodzielny Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie (od 2008 roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Prace naukowo-badawcze z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technicznych i technologicznych uwarunkowań procesów produkcji żywności, higieny żywności, żywienia człowieka i wielu innych pokrewnych zagadnień realizowane są w 9 jednostkach.

Jednostki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w strukturze Wydziału wraz z ich główną tematyką badawczą to:

  • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności – cena jakości i analiza fizykochemiczna żywności oraz badania sensoryczne żywności,
  • Katedra Biotechnologii Żywności i Ogólnej Technologii żywności – zastosowanie enzymów w procesach technologicznych, biosynteza, ocena jakościowa żywności genetycznie modyfikowanej, chłodnictwo i przechowalnictwo żywności, koncentraty spożywcze, procesy jednostkowe w technologii żywności
  • Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego – maszyny i urządzenia, operacje jednostkowe, inżynieria procesowa,
  • Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych – surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego, przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa,
  • Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii – piwowarstwo, winiarstwo, gorzelnictwo i produkcja wódek, drożdżownictwo i napoje bezalkoholowe oraz mikrobiologia żywności, przemysłowa i środowiska,
  • Katedra Technologii Węglowodanów – przetwórstwo zbóż i ziemniaków, cukiernictwo i piekarnictwo, skrobia i jej modyfikowanie,
  • Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki – żywienie człowieka, nauka o żywności, higiena i toksykologia żywności, dietetyka,
  • Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia – technologia gastronomiczna, higiena produkcji, planowanie produkcji w zakładach żywienia zbiorowego, ocena i kontrola jakości żywności, przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów, surowce do przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów,
  • Katedra Chemii – synteza, modyfikacje i charakterystyka różnych związków chemicznych organicznych i nieorganicznych, m.in. oligomerów, polimerów, związków chiralnych, oligonukleotydów; badania nad strukturą i aktywacją enzymów, działaniem widzialnego światła liniowo spolaryzowanego oraz wytwarzanie nanostruktur.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Technologii Żywności, prowadząc badania naukowe wykorzystuje nowoczesną bazę aparaturowo-analityczną oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z naukowcami z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Tematyka badawcza jest stale dostosowywana do potrzeb współczesnego przetwórstwa żywności i nauk żywieniowych i podejmuje także nowe problemy badawcze, które będą istotne w przyszłości.

Wspólnie z krakowskimi uczelniami, m. in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą czy Politechniką Krakowską są realizowane granty badawcze, współpraca rozwija się także z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przeprowadzonej kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych za okres 2013-2016, przyznało Wydziałowi Technologii Żywności w 2017 roku kategorię naukową A (poziom bardzo dobry).

Na Wydziale zatrudnionych jest 169 osób, w tym 121 pracowników naukowo-dydaktycznych (78 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 43 doktorów, wykładowców i asystentów), uczestniczących w procesie dydaktycznym.”

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Opinie (6)

Dietetyczka Ocena odpowiedz

Studiowałam na WTZ dietetyke. Dziedzina zawierająca wiedzę z zakresu medycyny jak i chemii, technologii produkcji żywności co jest podstawą aby wiedzieć jak żywność w rzeczywistości od postaw jest tworzona i jakim procesom podlega. Mimo dużej ilości godzin na temat produkcji, składów żywności itp. Spory zakres to zajęcia odbywające się w szpitalu z którym uczelnia współpracuje gdzie wykłady prowadzili lekarze ze szpitala Jana Pawła II oraz szpitala uniwersyteckiego im. Kopernika. Zdobyty tytuł na kierunku dietetyka - lider kształcenia mówi sam za sobie. Dużo praktycznej wiedzy na tym wydziale na pewno dowiecie się dokładnie co to jest żywność jakie ma znaczenie i zastosowanie.

Emsi Ocena odpowiedz

Uczelnia na wysokim poziomie. WTŻ to wydział górujący na Rolniczym. Jeśli masz jakąś wiedzę w dziedzinach chemii to zapraszamy. Wspaniała atmosfera, a władze wydziału niezastąpione !!! :)

MONA Ocena odpowiedz

DB

zn Ocena odpowiedz

Zgadzam się z Karo. I jeszcze dopowiem od siebie, że na wydziale jest naprawdę fajna kadra. Cud, miód i orzeszki. : )

Karo Ocena odpowiedz

Technologia Żywności to fajny kierunek i nie tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Dużo techniki i chemii :)

fred Ocena odpowiedz

może być, nic więcej w temacie