Politechnika Warszawska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Plac Politechniki 1,

00-661 Warszawa

tel. +48 22 234-64-17, +48 22 234-59-58

fax +48 22 825-37-46

e-mail: ans@ans.pw.edu.pl

http://www.ans.pw.edu.pl

Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1,

00-661 Warszawa

tel. +48 22 234-64-17, +48 22 234-59-58

fax +48 22 825-37-46

e-mail: ans@ans.pw.edu.pl

http://www.ans.pw.edu.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Administracja
  Prowadzi kształcenie na kierunku Administracja w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie: nauki o administracji. 
  Kształcenie na kierunku Administracja wykorzystuje wiedzę z zakresu wielu dziedzin: nauki o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii oraz nauki o polityce publicznej.
  Kształcenie na kierunku Administracja powinno dać absolwentowi możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Absolwent kierunku nabywa także umiejętności w zakresie kompetencji  społecznych (kompetencje miękkie).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, historia, WOS
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: