Administracja zarządcza

Administracja zarządcza

Studia na kierunku administracja zarządcza możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Administracja zarządcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Administracja zarządcza – kierunek studiów

Studia na kierunku administracja zarządcza to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja zarządcza
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja zarządcza rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | administracja zarządcza - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku administracja zarządcza możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | administracja zarządcza - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku administracja zarządcza skupiają się na przekazaniu uczestnikom wiedzy interdyscyplinarnej, która łączy wiele dziedzin – administracji, prawa, ekonomii czy socjologii. Studenci uczą się, w jaki sposób samodzielnie rozwiązywać problemy występujące w różnych organach administracji samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku administracja zarządcza, w zależności od stopnia kształcenia, uwzględnia się punkty uzyskane na maturze z określonych przedmiotów. Rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest z kolei do absolwentów kierunków pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja zarządcza absolwenci mogą pracować w administracji publicznej lub niepublicznej. Odnajdą się też na stanowiskach operacyjnych, analitycznych czy kierowniczych w prywatnych firmach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kształcenie na tym kierunku studiów na I stopniu przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią z takich ocen maturalnych, jak np.:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • WOS,
 • język polski,
 • historia,
 • język obcy.

Kierunki studiów, do których zalicza się administracja zarządcza, w przypadku kwalifikacji na II stopień adresowane są natomiast dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku. Kandydatem może być też absolwent studiów, których zakres programowy zbliżony jest do kierunku administracja zarządcza. To również siatka dydaktyczna skierowana dla absolwentów pokrewnych ścieżek kształcenia – prawa czy wybranych kierunków z zakresu nauk społecznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja zarządcza - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku administracja zarządcza

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy realizują zajęcia oraz moduły przedmiotów, które są skoncentrowane na aspekcie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa lub e-administracji. W ramach kształcenia Uczelnia prowadzi aktywną współpracę z pozostałymi ośrodkami akademickimi w wielu różnych krajach europejskich. Uczestnicy mogą więc m.in. wyjechać na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • podstaw prawoznawstwa,
 • przepisów prawa cywilnego w administracji,
 • zapewnienia zgodności regulacyjnej w działalności organizacji,
 • technik administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Jak wyglądają studia na kierunku administracja zarządcza?

1. Typ i tryb studiów

Administracja zarządcza to kierunek studiów, który obejmuje treści z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, społecznych, socjologicznych czy nauk o polityce.

 

Studia na kierunku administracja zarządcza możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku lub w trybie zjazdów weekendowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć łączy interdyscyplinarny zakres wielu dziedzin nauki – administracji, prawa, ekonomii, filozofii, komunikacji społecznej czy socjologii. Studenci uczą się, w jaki sposób samodzielnie rozwiązywać zawiłe problemy, jakie występują w jednostkach administracji samorządowej.

W programie studiów na kierunku administracja zarządcza uwzględniono przedmioty z zakresu np.:

 • statystyki,
 • bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych w administracji publicznej,
 • prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • prawo konstytucyjne,
 • samorząd terytorialny.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku administracja zarządcza uczestnicy uczą się innowacyjnych metod zarządzania oraz wykonywania zadań w zakresie administracji. Znają przepisy prawa i ustrój samorządu terytorialnego. Potrafią dokonywać również wieloletniej prognozy finansowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Administracja zarządcza to studia przeznaczane dla osób, które pragną pracować w administracji publicznej. To świetna propozycja dla kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy w administracji rządowej czy samorządowej.

 

5. Gdzie studiować kierunek administracja zarządcza

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek administracja zarządcza:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku administracja zarządcza trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia magisterskie).

Kierunek studiów administracja zarządcza realizowany jest na pierwszym oraz drugim stopniu w trakcie 3 lub 2 lat. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł licencjata oraz magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja zarządcza

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów administracja zarządcza, przygotowani są do pracy w jednostkach administracji publicznej oraz niepublicznej. Mogą też znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych lub kierowniczych w prywatnych firmach.

Odnajdą się również w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a nawet przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku administracja zarządcza znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • kierownik lub analityk w prywatnych firmach,
 • administratorzy w zakresie e-administracji czy systemów bezpieczeństwa,
 • administratorzy ochrony danych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja zarządcza studia niestacjonarne

Administracja zarządcza studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja zarządcza studia I stopnia

Administracja zarządcza studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Administracja zarządcza

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)