• PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z obszaru pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, jak również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym.

  Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo skonstruowany jest w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować studentów do pracy zawodowej, czyli pracy z pacjentem w zakresie pielęgnacji osób zdrowych, chorych i obłożnie chorych, profesjonalnego asystowania w diagnozowaniu i leczeniu, a także wdrażania i doradztwa profilaktyki zdrowotnej. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z anatomią, fizjologią, promocją zdrowia, czy psychologią, a także poznają poszczególne działy dyscypliny, do których należą na przykład pielęgniarstwo neurologiczne, pielęgniarstwo chirurgiczne, czy pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. Co zrozumiałe, realizowany program nastawiony jest na pozyskanie licznych umiejętności praktycznych. W związku z tym studenci uczą się jak rozpoznawać potrzeby zdrowotne pacjenta, rozpoznawać problemy pielęgnacyjne, sprawować opiekę oraz udzielać w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: rok lub 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: rok lub 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)