Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo pomostowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

W zależności od wybranej uczelni kierunek pielęgniarstwo pomostowe będzie wyglądał inaczej. Studia medyczne tego typu kierowane są do osób, które pracują w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, jednak chcą podnieść kwalifikacje zawodowe. Osoby, które ubiegają się o miejsce na pielęgniarstwie pomostowym, z reguły już pracują w zawodzie. W zasadzie warunkiem podjęcia nauki w tym zakresie jest prawo do wykonywania zawodu.

Absolwenci kierunku szczycą się tytułem licencjata. Zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Powinieneś zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych. Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia.  

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo pomostowe stopień: (I), czas trwania: rok lub 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, online

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE?

Pielęgniarstwo pomostowe umożliwi Ci zdobycie lub rozwinięcie wiedzy kierunkowej, a także nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji istotnych w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W założeniu ma przygotowywać kadrę pielęgniarek i pielęgniarzy do profesjonalnego, holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi.

Studenci uczą się realizować zadania zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, a także odnoszące się do promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, a także organizacji procesu pielęgnowania na podstawie podstawowych teorii pielęgnowania.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pomostwe możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci pielęgniarstwa pomostowego zdobywają wiedzę odnoszącą się do nauk medycznych, a także nauk z zakresu pielęgniarstwa. Program kształcenia obejmuje regulacje prawne, normy etyczne i deontologię, które odnoszą się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Nauczysz się korzystać z aktualnej wiedzy, dzięki czemu zapewnisz bezpieczeństwo pacjentom oraz wysoki poziom opieki. Dowiesz się, w jaki sposób należy świadczyć usługi w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Poznasz zasady etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta. Będziesz szanował/a i respektował/a prawa pacjenta. Nauczysz się inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Nabędziesz kompetencje komunikacyjne, dzięki którym będziesz się skutecznie i empatycznie porozumiewać z pacjentami.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE STUDIA NIESTACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO POMOSTWE?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku pielęgniarstwo pomostowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestac. I stopnia:
rok lub 1,5 roku
(licencjat pielęgniarstwa)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo pomostowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE?

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa pomostowego dadzą Ci bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Możesz pracować w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, żłobkach, klubach dziecięcych i domach opieki społecznej, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, a także w sanatoriach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • zakłady ochrony zdrowia
  • zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne
  • zakłady usprawnienia leczniczego
  • zakłady pracy chronionej

Absolwenci zatrudniani są także w zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Komentarze (0)