Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 1,5 roku lub 2 lata 3 lata 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, zarówno w sferze społecznej, jak i indywidualnej. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo? Jakich umiejętności wymaga działanie na rzecz bezpieczeństwa? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Bezpieczeństwo narodowe, który oferuje Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Studiujący Bezpieczeństwo narodowe uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej, jak również rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić oraz przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów? Między innymi: wiedza o wojsku i obronności, topografia, system bezpieczeństwa UE i NATO, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, logistyka w bezpieczeństwie, kryminologia i kryminalistyka, strzelectwo sportowe, podstawy dyplomacji, negocjacje i przywództwo, służby i siły specjalne, metodologia badań w naukach społecznych, wywiad i kontrwywiad.

  Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego przygotowani są do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, inspekcji transportu drogowego, straży miejskiej, państwowej straży pożarnej, firmach ochroniarskich, a także administracji państwowej i samorządowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Siły i służby specjalne
  • Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym
  • Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Ochrona informacji
  • Działania wywiadowcze i specjalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Siły i służby specjalne
  • Bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym
  • Ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Ochrona informacji
  • Działania wywiadowcze i specjalne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)