Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, zarówno w sferze społecznej, jak i indywidualnej. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo? Jakich umiejętności wymaga działanie na rzecz bezpieczeństwa? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Bezpieczeństwo narodowe, który oferuje Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Studiujący Bezpieczeństwo narodowe uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej, jak również rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić oraz przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów? Między innymi: wiedza o wojsku i obronności, topografia, system bezpieczeństwa UE i NATO, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, logistyka w bezpieczeństwie, kryminologia i kryminalistyka, strzelectwo sportowe, podstawy dyplomacji, negocjacje i przywództwo, służby i siły specjalne, metodologia badań w naukach społecznych, wywiad i kontrwywiad.

  Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego przygotowani są do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, inspekcji transportu drogowego, straży miejskiej, państwowej straży pożarnej, firmach ochroniarskich, a także administracji państwowej i samorządowej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Siły i służby specjalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Ochrona informacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Siły i służby specjalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Ochrona informacji

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: