• PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna trwają dwa semestry i obejmują łącznie 184 godzin w tym: 140 godz. wykładów, 20 godz. warsztatów, 24 godz. seminaria. Zajęcia będą odbywać się kolejno w trzech blokach tematycznych: Profilaktyka zdrowotna, Profilaktyka chorób, Edukacja zdrowotna. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone średnio co dwa tygodnie terminy zjazdów (sobota i niedziela). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna" słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Dowiedz się więcej

 • ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI ŻYCIA ZDROWOTNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 250 godzin dydaktycznych w tym: 138 godz. wykładów oraz 112 godz. seminarium. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, które przewidziane są w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Zajęcia odbywać się będą w trzech modułach tematycznych, w wyznaczonych co dwa tygodnie terminach zjazdów. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego”, sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 202 godzin dydaktycznych w tym: 152 godz. wykładów, 50 godz. seminaria/warsztaty. Warunkiem ukończenia międzyuczelnianych studiów podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.
  Zajęcia będą odbywać się kolejno w trzech blokach tematycznych: 
  1.    ekonomika i organizacja w ochronie zdrowia
  2.    zagadnienia prawne
  3.    zamówienia publiczne – zagadnienia szczegółowe 
  w wyznaczonych co dwa tygodnie terminach zjazdów.
  Po ukończeniu międzyuczelnianych studiów podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Dowiedz się więcej 

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 184 godzin w tym: 108 godz. wykładów, 52 godz. warsztatów, 24 godz. seminaria. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską) trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin w tym:120 godz. wykładów, 40 godz. warsztatów, 20 godz. seminariów. Zajęcia będą odbywać się kolejno w czterech blokach tematycznych: Organizacja i zarządzanie, Ekonomika Ochrony zdrowia, Ochrona zdrowia u Unii Europejskiej, Komunikacja społeczna. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone co dwa tygodnie terminy zjazdów (sobota i niedziela). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Po ukończeniu studiów podyplomowych „Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)" słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Dowiedz się więcej

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 185 godzin dydaktycznych w tym: 125 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń, 45 godz. seminarium. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywać się kolejno w modułach tematycznych. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone co dwa tygodnie terminy zjazdów (soboty i niedziele). Po ukończeniu studiów podyplomowych Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Bezradna Ocena

To co dzieje sie na tej uczelni to jakaś kpina. Nigdy w życiu drugi raz nie podjęłabym takiej decyzji. Chaos, układy i burdel na kółkach.

kill bill Ocena

to jest bieda uczelnia, wszystko się sypie. Lepsze warunki miałam w liceum.