ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

+48 71 71 88 135

uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

+48 71 71 88 135

uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Prawo realizowany w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, jak również wiedzą z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Kształcenie otwiera drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską.

  Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu obejmują przedmioty związane z podstawowymi gałęziami i dziedzinami prawa. Studenci zaznajamiają się z prawem konstytucyjnym, prawem karnym, prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem finansowym oraz prawem handlowym. W toku nauki rozwijają umiejętności z zakresu rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych, jak również poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, czy sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
  • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości
  • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: