Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

+48 71 71 88 135

uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

ul. Św. Jadwigi 12

50-266 Wrocław

+48 71 71 88 135

uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Funkcjonowanie państwa opiera się na bezpieczeństwie. Jest ono najważniejszą wartością, bez której niemożliwy jest jakikolwiek rozwój. Definicja bezpieczeństwa, a także obszar działań w jego zakresie zmienia się, a wszystko podyktowane jest zmianami zachodzącymi nie tylko w społeczeństwie, ale także w szeroko pojętej nauce. Jakie zagrożenia istnieją we współczesnym państwie? W jaki sposób zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania odnajdą ci, którzy wybiorą studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowany w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącej podstawę zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania państwa, praw człowieka, zadań administracji publicznej, czy zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Kierunek dostarcza także umiejętności kierowania zespołami, prawidłowej komunikacji, jak również przetwarzania i przekazywania informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberbezpieczeństwo

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)