ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 7311, +48 22 234 5940

fax: +48 22 425 6543

email: dziekan@wt.pw.edu.pl

http://www.wt.pw.edu.pl

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 7311, +48 22 234 5940

fax: +48 22 425 6543

email: dziekan@wt.pw.edu.pl

http://www.wt.pw.edu.pl

 • INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe pt. „Interoperacyjność Systemu Kolei” stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży kolejowej mogących sprostać wyzwaniom związanym z dostosowywaniem polskiej sieci kolejowej do wymogów interoperacyjności.

  Zakres merytoryczny studiów obejmuje zarówno podsystemy strukturalne jak i funkcjonalne. W programie studiów znalazły się zagadnienia związane z:

  • ruchem kolejowym,
  • aplikacjami telematycznymi,
  • pojazdami,
  • infrastrukturą,
  • osobami o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • energią,
  • urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
  • aspekty formalne dopuszczania podsystemów do eksploatacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ I MOBILNOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są realizowane przez dwa semestry oraz obejmują 187 godzin zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna część zajęć to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach.

  Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Opinie (1)

Automatyk Ocena odpowiedz

Super wydział, super studia, super atmosfera!