ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych. Studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, identyfikacją, diagnozą i sposobami rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami, jak również podejmowaniem decyzji, zarządzaniem projektami i procesami, efektywną komunikacją.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oparte są na bogatym programie nauczania. Treści podstawowe obejmują między innymi grupy zajęć odnoszących się do przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno- humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą z kolei organizacji i zarządzania, w tym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, marketingu, negocjacji w biznesie czy aspektów finansowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie miastem
  • Kreowanie marki osobistej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Analityk danych biznesowych
  • Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  • Zarządzanie menedżerskie
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Psychologia menedżerska
  • Menedżer sprzedaży
  • Menedżer logistyki
  • Menedżer jakości
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie miastem
  • Kreowanie marki osobistej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Analityk danych biznesowych
  • Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  • Zarządzanie menedżerskie
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Psychologia menedżerska
  • Menedżer sprzedaży
  • Menedżer logistyki
  • Menedżer jakości
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: