ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych. Studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, identyfikacją, diagnozą i sposobami rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami, jak również podejmowaniem decyzji, zarządzaniem projektami i procesami, efektywną komunikacją.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oparte są na bogatym programie nauczania. Treści podstawowe obejmują między innymi grupy zajęć odnoszących się do przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno- humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą z kolei organizacji i zarządzania, w tym do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, marketingu, negocjacji w biznesie czy aspektów finansowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie miastem
  • Kreowanie marki osobistej
  • Zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
  • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk danych biznesowych
  • Kadry i płace w praktyce ii stopień
  • Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  • Zarządzanie menedżerskie
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Psychologia menedżerska
  • Menedżer sprzedaży
  • Menedżer logistyki ii stopień
  • Menedżer jakości i lean management ii stopień
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ii stopień
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi ii stopień
  • Green management
  • Zaawansowany marketing internetowy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie miastem
  • Kreowanie marki osobistej
  • Zarządzanie informacją i analiza danych biznesowych
  • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk danych biznesowych
  • Kadry i płace w praktyce ii stopień
  • Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  • Zarządzanie menedżerskie
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Psychologia menedżerska
  • Menedżer sprzedaży
  • Menedżer logistyki ii stopień
  • Menedżer jakości i lean management ii stopień
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ii stopień
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi ii stopień
  • Green management
  • Zaawansowany marketing internetowy

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Nauka stacjonarna? Ocena odpowiedz

Dlaczego osoba pracująca w Anglii uczy się stacjonarnie w waszej szkole? Proszę o odpowiedź