ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

 • ARCHIWISTYKA, BIUROWOŚĆ, CYFRYZACJA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

  Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) i infobrokera oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIZNESOWE WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów historia

  Absolwent kierunku historia prowadzonego przez Instytut Historii i Archiwistyki posiada wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, także odnoszącą się do historii lokalnej.

  Poza tym posiada umiejętność:

  • wyszukiwania, selekcji, opracowania i archiwizowania materiałów historycznych służących propagowaniu wiedzy o świecie, Europie, Polsce i regionie;
  • prowadzenia wstępnych badań z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą;
  • promocji i popularyzacji regionalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • wykonywania innych profesji związanych z dokumentowaniem i popularyzowaniem historii.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
  • Antropologia historyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
  • Antropologia historyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
  • Antropologia historyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
  • Antropologia historyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

  Celem studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, sprawiające, że może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podejmować pracę o charakterze urzędniczym, menadżerskim itp., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ:

  • stale zwiększa się rola RFN w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);
  • liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);
  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji);
  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią.

  Dodatkowo, wiedza i umiejętności, nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów w zakresie niemcoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja następuje na podstawie listy rankingowej oceny na dyplomie studiów I stopnia. Wartości liczbowe ocen: dostateczny 3,0, plus dostateczny 3,5, dobry 4,0, plus dobry 4,5, bardzo dobry 5,0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)