ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 324 (Sekretariat)

30-084 Kraków

tel. +48 (012) 662-61-82

email: historia@up.krakow.pl

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu archiwisty (zarówno w archiwach historycznych, jak i bieżących) i infobrokera oraz przygotują do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji publicznej oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego gromadzących i przetwarzających dokumentację oraz informację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archiwistyka, zarzadzanie dokumentacją i infobrokerstwo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku historia prowadzonego przez Instytut Historii i Archiwistyki posiada wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, także odnoszącą się do historii lokalnej.

  Poza tym posiada umiejętność:

  • wyszukiwania, selekcji, opracowania i archiwizowania materiałów historycznych służących propagowaniu wiedzy o świecie, Europie, Polsce i regionie;
  • prowadzenia wstępnych badań z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą;
  • promocji i popularyzacji regionalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
  • wykonywania innych profesji związanych z dokumentowaniem i popularyzowaniem historii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Celem studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, sprawiające, że może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podejmować pracę o charakterze urzędniczym, menadżerskim itp., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ:

  • stale zwiększa się rola RFN w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);
  • liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);
  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji);
  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią.

  Dodatkowo, wiedza i umiejętności, nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów w zakresie niemcoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne przy planowaniu i organizacji ruchu turystycznego, prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych oraz organizowaniu imprez turystycznych związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe.

  Posiadają także umiejętność przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Dysponują poszerzoną oraz nowoczesną wiedzą historyczną w zakresie znajomości sposobów poznawania, propagowania i popularyzacji dziedzictwa historycznego oraz kulturowego w skali Europy, Polski i regionu. Potrafią inspirować i animować różne formy działalności społeczności i organizacji lokalnych, w celu promocji regionu, Polski i Europy.

  Posiadają umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego. Umieją koordynować współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi, jak: muzea, galerie sztuki, skanseny, domy kultury. Są przygotowani do pracy w biurach podróży, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych. Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie:

  • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
  • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
  • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
  • organizacji imprez turystycznych,
  • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
  • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski lub historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)