Historia

Historia

Studia na kierunku historia możesz podjąć na 27 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Historia +

Szkoła Doktorska KUL  stopień: () ,
forma: stacjonarne

Wydział Nauk Humanistycznych KUL  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Historia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Historia +

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne

Szkoła doktorska  stopień: () ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Historia stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Historia stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie historia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

E-historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku e-historia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Teatralna w Warszawie

Wiedza o teatrze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku wiedza o teatrze

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Historia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku historia możesz podjąć na 27 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | historia - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia historyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku historia: administracyjno-samorządowa, amerykanistyka, antropologia historyczna, archiwalna i zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i biurowość współczesna, badawcza, dokumentalistyka.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku historia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku historia:

 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując historię

Program studiów i przedmioty
Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Historia? Przede wszystkim skupisz się na usystematyzowaniu wiedzy z zakresu przekroju dziejów polskich i powszechnych od starożytności aż po czasy najnowsze. Poznasz również podstawy warsztatu historyka oraz technologie informatyczne, które pozwolą Ci na umiejętne korzystanie ze źródeł historycznych.

W trakcie studiów licencjackich zwykle masz do wyboru kilka specjalności: nauczycielską, dzięki której uzyskasz uprawnienia do nauczania historii w szkole podstawowej; archiwistyczną, która kształci przyszłych archiwistów lub edukację regionalną. Będziesz mógł także kontynuować swoją edukację w tym zakresie na studiach magisterskich lub wybrać inny kierunek pokrewny z dziedziny nauk humanistycznych. 

Jeżeli zatem od zawsze interesujesz się historią i chciałbyś przełożyć swoją pasję na życie zawodowe to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej,
 • reguły krytyki formalnej w odniesieniu do określonych rodzajów źródeł historycznych, stopnia autentyczności i wiarygodności oraz wartości informacyjnej źródła,
 • analizowania zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • przygotowania do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku historia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 
Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Ile kobiet zostało faraonem w czasach starożytnego Egiptu? Jaki był najbardziej krwawy rząd w czasach nowożytnych? Kto, kiedy i dlaczego wynalazł metematyczne „zero” Tego i wiele więcej dowiesz się studiując historię - jeden z najpopularniejszych kierunków z dziedziny studiów humanistycznych!

Jeżeli zatem Twoją pasją są dzieje i losy społeczeństw oraz wpływ historii na dzisiejszą mapę polityczną to ten kierunek będzie dla Ciebie świetną szansą do zawodowego rozwoju w tym obszarze nauki.

 

3. Gdzie studiować historię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek historia:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku historia

Absolwent kierunku historia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • nauczyciel historii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
 • pracownik administracji państwowej lub samorządu lokalnego,
 • archiwista,
 • pracownik muzeum,
 • pracownik oświaty lub kulturalny.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia studia niestacjonarne

Historia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia studia I stopnia

Historia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki historyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki historyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Historia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (2)

rhgsedrhe odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

lol XD

TonyStark76 W odpowiedzi do: rhgsedrhe odpowiedz

?