ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Telefon: +48 12 662 61 68

E-mail: inoi@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Telefon: +48 12 662 61 68

E-mail: inoi@up.krakow.pl

 • ARCHITEKTURA INFORMACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów architektura informacji

  Cel studiów

  Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w zawodach: architekta informacji, projektanta grafiki i multimediów, specjalisty od użyteczności, specjalisty od zarządzania informacją. Istotnym celem studiów jest rozwinięcie kreatywności niezbędnej do intensywnej działalności projektowej także w formie działalności gospodarczej.

  Kierunek architektura informacji przygotowuje do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, mediach, instytucjach kultury, placówkach naukowych i oświatowych oraz innych zajmujących się planowaniem i projektowaniem przestrzeni i systemów informacyjnych, badaniem i analizą ich jakości, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowej

  Studia I stopnia

  Celem studiów w zakresie ukończonego kierunku studiów I stopnia jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje.

  Jest on przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. informacji, menedżera systemów informacyjnych, zarządzającego zawartością/treścią systemów informacyjnych takich jak: serwisy informacyjne firm, instytucji i organizacji udostępniających dane w sieciach lokalnych i Internecie, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach danych, współczesnych wydawnictwach (książek, czasopism i dokumentów elektronicznych udostępnianych także w formatach mobilnych). Absolwent może również pracować w firmach infobrokerskich w charakterze researchera lub zarządzać projektami (firmowymi, unijnymi, grantami) za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

  Studia II stopnia

  W zakresie ukończonego kierunku absolwent studiów wyższych drugiego stopnia posiada przygotowanie merytoryczne i umiejętności zawodowe uprawniające go do pracy oraz awansu zawodowego zarówno jako kompetentnego pracownika wydawnictwa, jak i specjalisty zarządzania treścią w różnorodnych instytucjach sektora informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów. Przy jednakowych ocenach na dyplomie decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)