Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Program studiów i przedmioty

Czego będziesz miał okazję się nauczyć podczas nauki na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe? Jako, że studia zawierają w sobie dwa osobne człony związane z innym rodzajem wiedzy, to czego się nauczysz będzie miało dość szeroki zakres. Poznasz od podszewki i nauczysz się rozróżniać różne typy źródeł i zbiorów informacji.

Jako, że w większości zawodów czas to pieniądz, będziesz wiedział jak sprawnie wyszukiwać i oceniać potrzebne informacje. Poznasz najnowocześniejsze technologie wspierające cyfryzację, dzięki czemu opanujesz umiejętność wykorzystywania programów i aplikacji komputerowych, które usprawnią twoją pracę związaną z organizacją i przepływem wszelkiego rodzaju informacji.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania pracy w zespole
 • planowania, organizowania, kontrolowania i promowania działalności informacyjnej instytucji non profit i firm komercyjnych
 • różnych typów źródeł i zbiorów informacji
 • sprawnego wyszukiwania oraz oceny informacji
 • zarządzania treścią
 • wykorzystywania współczesnych technologii w procesach organizacji i przepływu informacji

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk o zarządzaniu.

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce.

 

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych czy informatycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat medioznawstwa oraz informatologii. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Metodologia badań medioznawczych
 • Techniczna redakcja tekstu
 • Grafika wydawnicza
 • Badania użytkowników mediów
 • Copywriting & branding

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się przetwarzać i gromadzić informacje oraz w odpowiedni sposób nimi zarządzać.

Ponadto poznają oni zasady zarządzania projektem wydawniczym i wydawnictwem. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności językowych, dzięki czemu studenci zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jedną z przyczyn dynamicznego rozwoju gospodarczego, społecznego i przemysłowego jest swobodny przepływ danych pomiędzy ludźmi znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie, a jak wiadomo, to z kolei nie byłoby możliwe, gdyby nie istnienie informacji, będących przedmiotem przekazywania.

Jesteśmy otaczani przez ilość danych niemożliwą do zmierzenia z uwagi na ich ciągły wzrost. Niemożliwe jest również objęcie umysłem współczesnej cyfryzacji bez skorzystania ze specjalnie stworzonych ku temu technologii.

Dla najbardziej zainteresowanych opisaną tematyką powstały studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, które z łatwością znajdują wspólny mianownik dla zagadnień związanych z porządkowaniem, analizowaniem i przekazywaniem informacji oraz szeroko pojętym publikowaniem cyfrowym.

Jeśli wciąż zastanawiasz się nad wyborem przyszłego kierunku studiów, a chciałbyś w przyszłości objąć niezwykle odpowiedzialną posadę, gdzie będziesz pracował na ogromnej ilości niekiedy poufnych danych, to studia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

5. Gdzie studiować Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Praca po studiach

Jaką pracę znajdziesz jako absolwent studiów na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe? Wszędzie tam, gdzie nagromadzenie informacji implikuje konieczność zatrudnienia wykwalifikowanego grona pracowników będących w stanie zaprowadzić potrzebny porządek i organizację.

Dzięki szeregowi umiejętności przyswojonych dzięki studiom, staniesz się specjalistą do spraw informacji, mogącym podjąć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.

Przeszkolenie informatyczne z obszaru obsługi najnowocześniejszych technik i programów komputerowych pozwoli ci zostać menedżerem systemów informacyjnych w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych. Jak sam widzisz, zakres wyboru będzie całkiem obszerny.

 

Absolwent kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych
 • specjalista ds. informacji
 • menedżer systemów informacyjnych
 • repozytoriach
 • bibliotekach cyfrowych
 • współczesnych wydawnictwach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

Komentarze (0)