• PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, to jest: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ).

  Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia, publicznych i prywatnych, w zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządznie w służbach społecznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: