• PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów praca socjalna

  Cel studiów

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Organizator pomocy instytucjonalnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • Organizator usług społecznych
  • Koordynator pomocy postpenitencjarnej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Organizator pomocy instytucjonalnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • Organizator usług społecznych
  • Koordynator pomocy postpenitencjarnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (licencjackich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie w służbach społecznych

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, to jest: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ).

  Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia, publicznych i prywatnych, w zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystentura medyczna
  • Ubezpieczenia społeczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystentura medyczna
  • Ubezpieczenia społeczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów: przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (licencjackich).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (1)

Student pierwszego rocznika tego kierunku studiów Ocena odpowiedz

Kierunek studiów przyjemny, łatwy, nie trudno przejść z roku na rok i ukończyć studia. Niestety nudny, ponieważ ma za dużo kursów związanych z kierunkiem praca socjalna.