ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Służby społeczne to według definicji organizacje lub grupy ludzi, zajmujące się realizowaniem pracy socjalnej. Przedmiotem ich działalności jest ochrona zdrowia, pomoc rodzinom, doradztwo zawodowe czy edukacja. Jako że profil działalności tego typu organizacji jest niezwykle szeroki i wszechstronny, to tym samym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru zarządzania i nadzorowania organów administracji rządowej i samorządowej.

Odpowiedzią na tego typu potrzeby i tendencje panujące na współczesnym rynku pracy, powstały niezwykle innowacyjne i perspektywiczne studia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych. Ich program łączy w sobie zagadnienia z zakresu wielu dyscyplin naukowych, których połączenie umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia i wielopłaszczyznowej wiedzy. Jeżeli więc jesteś osobą o różnorodnych zainteresowaniach i chciałbyś związać z nimi swoją przyszłość zawodową, to studia te będą dla ciebie odpowiednim wyborem!

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie w służbach społecznych?

Jako student tych niezwykle perspektywicznych i zarazem interesujących studiów będziesz miał okazję zdobyć wiedzę z zakresu kilku różnorodnych dziedzin naukowych, bezpośrednio powiązanych z szerokim zagadnieniem, jakim jest zarządzanie w służbach społecznych. W ofercie kształcenia przewidziano zajęcia i warsztaty praktyczne, dzięki którym zaznajomisz się z kwestami powiązanymi z naukami socjologicznymi, prawnymi czy pedagogiczno-społecznymi.

Ponadto, w czasie kursu dowiesz się więcej na temat ekonomii czy administracji oraz nauczysz się wykorzystywać dokonania tych dziedzin w swoim życiu zawodowym. Program studiów zakłada także nieustanne rozwijanie zdolności menadżerskich i marketingowych, które są niezwykle istotne w zawodach powiązanych z zarządzaniem. Uzyskaną wiedzę teoretyczną i zdobyte kwalifikacje będziesz mógł wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu pracy.

 

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po zakończeniu studiów na kierunku zarządzanie w służbach publicznych będziesz mógł pochwalić się wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych, administracyjnych, prawnych i związanych z marketingiem. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje zawodowe sprawią, że bez problemu znajdziesz atrakcyjną i rozwijającą pracę w w wielu dynamicznych branżach.

Przede wszystkim, jako absolwent idealnie odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. Ponadto, bez problemu podejmiesz zatrudnienie w jednostkach ochrony zdrowia, administracji rządowej i samorządowej. Równie ciekawą i przyszłościową opcją może być związanie swojej przyszłości z ośrodkami pomocy społecznej czy jednostkami ubezpieczeń społecznych, takimi jak: ZUS, KRUS i NFZ. Co więcej, znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zwiększyć swoje perspektywy zawodowe.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u, geografii lub matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH:

 • Wiedza z zakresu nauk społecznych
 • Wiedza z zakresu nauk prawnych
 • Wiedza z zakresu nauk administracyjnych
 • Znajomość specjalistycznej terminologii branżowej
 • Znajomość języka obcego
 • Znajomość podstaw marketingu
 • Umiejętności menadżerskie
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

Zarządzanie w służbach społecznych to kierunek, który łączy w sobie zarówno nowoczesne zarządzanie, jak i wiele zagadnień z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Takie połączenie ma na celu wykształcenie współczesnego menedżera, potrafiącego nie tylko wykonywać obowiązki zarządcze, ale również stawiać człowieka w centrum zainteresowania.

Studia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych umożliwiają nabycie wiedzy filozoficznej, socjologicznej, pedagogiczno- społecznej i prawnej, a wiedza ta prowadzić ma do analizy poznawczej procesów zasad rządzących funkcjonowaniem instytucji szeroko rozumianych służb społecznych. Umiejętności pozyskane na studiach mają wynikać również z wiedzy ekonomicznej i administracyjnej, która umożliwia zrozumienie mechanizmów implikujących system podziału operacyjnego i działalności służb społecznych oraz ich kompetencji i zadań.

Zarządzanie w służbach społecznych to kierunek stosunkowo nowy i dość rzadko występujący w ofertach dydaktycznych. Można odnaleźć pewne zamienniki, albo kierunki o podobnych programach nauczania, ale innych nazwach i przypisanych do innych dziedzin naukowych. Tutaj studenci spotykają się z konkretnymi problemami i na studiach poznają sposoby ich rozwiązywania. Ich zadaniem jest objęcie w przyszłości kierowniczych stanowisk i kierowanie zespołem specjalistów. 

Jak już wspomnieliśmy Zarządzanie w służbach społecznych nieczęsto pojawia się w katalogach edukacyjnych, podobnie jak rzadko występuje możliwość wyboru formy i stopnia kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych

Osoby chętne do podjęcia nauki na kierunku Zarządzanie w służbach społecznych nie mają szerokiego wyboru odnośnie stopni i form kształcenia. Sam kierunek nie jest łatwo dostępny, a na dodatek często realizowany jest tylko w jednym trybie. Zazwyczaj prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia, czyli trwających 3 lata i kończących się obroną pracy licencjackiej. W większości przypadków prowadzony jest tylko w trybie nauki stacjonarnej, czyli prowadzonej od poniedziałku do piątku. Aby znaleźć inną możliwość kształcenia warto zapoznać się ze wszystkimi uczelniami, oferującymi ten kierunek. 

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH:

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • Jednostki ubezpieczeń społecznych
 • Jednostki ochrony zdrowia
 • Kariera międzynarodowa

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

Komentarze (0)