Dodaj do ulubionych

Praca socjalna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Praca socjalna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności praca socjalna możesz podjąć na 33 uczelniach publicznych oraz 11 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | praca socjalna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z pracy socjalnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku praca socjalna: animator życia społecznego, asystent rodziny, asystent rodziny i doradca socjalny, asystentura rodzinna i praca z rodziną, ekonomia społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu, integracja społeczna trwale wykluczonych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku praca socjalna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku praca socjalna:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Praca socjalna - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna studia niestacjonarne

Praca socjalna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna studia I stopnia

Praca socjalna studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pracę socjalną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku praca socjalna? Studia kształcą w zakresie bloku podstawowego, gdzie zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

Co więcej, zostanie to uzupełnione o wiedzę specjalistyczną z zakresu dziedzin obejmujących tematy polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego oraz zawodowego.

Dzięki tak wszechstronnej wiedzy będziesz w stanie dostrzegać patologie społeczne oraz skutecznie rozwiązywać czy niwelować konflikty w społeczeństwie. Kierunek jest także nastawiony na kształtowanie umiejętności miękkich, bowiem praca socjalna oznacza nieustanny kontakt z ludźmi, często zmagającymi się z różnymi problemami.

Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Przykładowymi przedmiotami będą: psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia kliniczna, Podstawy socjologii, socjologia wychowania, kulturowe konteksty edukacji oraz wprowadzenie do pedagogiki. Taka różnorodność zajęć nie powoli Ci narzekać na nudę!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się pojęcia z zakresu etyki, filozofii oraz rozumienia ich funkcji w życiu społecznym oraz posługiwania się pojęciami socjologicznymi,
 • pedagogiki społecznej, socjalnej oraz ich roli w dobie współczesnego społeczeństwa,
 • pracy socjalnej: zawierania kontraktu, przeprowadzania wywiadu, analizy dokumentów, obserwacji, stosowania technik motywowania klientów, samodzielnego projektowania działalności socjalnej,
 • posługiwanie się pojęciami z zakresu ekonomii oraz zarządzania w kontekście społeczno-ekonomicznym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku praca socjalna?

 

1. Tryb i typ studiów

Udzielanie fachowego wsparcia psychologicznego i specjalistyczne podejście do kwestii wychowania, rozwoju oraz aktywizacji zawodowej człowieka, wymaga wszechstronnych kwalifikacji, które mogą zapewnić studia na kierunku praca socjalna.

Ten innowacyjny kierunek, zawierający się w spektrum nauk psychologicznych i społecznych, uposaży cię w wszechstronne kompetencje, zawierające się w takich dziedzinach, jak między innymi: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia, ekonomia, a nawet kulturoznawstwo.

Praktyczny aspekt pracy socjalnej zapewni ci uzyskanie takich umiejętności, które pozwolą na udzielanie fachowej pomocy jednostkom z jakichś powodów wykluczonym społecznie.

Jako że powody owego wykluczenia mogą być różne, w sposób szczegółowy zapoznasz się z zależnościami pomiędzy ekonomią, polityką, zdrowiem psychicznym i fizycznym jednostki a zdolnością do podjęcia pracy zawodowej i wywiązywania się z różnych ról społecznych.

 

Studia na kierunku Praca socjalna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Problemy społeczne są trudnym aspektem życia społeczeństwa. Jest wiele jednostek oraz rodzin, które na co dzień borykają się z trudnościami codzienności.

Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, którzy są ludźmi nie tylko wykształconymi w tym zakresie, ale także chętnymi do pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji innych. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować Pracę socjalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Praca socjalna:

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna?

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna wynosi trzy lata. Każdy student mierzy się z sześcioma semestrami, wypełnionymi wieloma przedmiotami kierunkowymi, a następnie przystępuje do pisania i obrony pracy licencjackiej. Następnym krokiem może być między innymi kontynuowanie kształcenia na wybranych studiach drugiego stopnia, które po dwóch latach edukacji zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra. Warto rozważyć ukończenie obu etapów ze względu na obiecujące możliwości zawodowe.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku praca socjalna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku praca socjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej.

Dodatkowo praca będzie na Ciebie czekać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w domach pomocy społecznej, w kórych będziesz zajmować się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Praca będziesz mógł też podjąć w zakładach karnych czy ośrodkach dla uchodźców.

Jak widzisz możliwości jest sporo, co sprawia, że powinieneś znaleźć ciekawą pracę w zawodzie. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los innych ludzi i masz ku temu kompetencje interpersonalne to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku praca socjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • pracownik w ośrodkach pomocy społecznej,
 • pracownik w powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • pracownik w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • pracownik w zakładach karnych. 

 

Zobacz inne kierunki Opieka społeczna

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Opieka społeczna - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Komentarze (3)

Anna odpowiedz

Ja jestem po resocjalizacji i socjoterapii na WSKZ. Nadal jestem zaskoczona ile rzeczy się dowiedziałam podczas tej podyplomówki. Widać, że Uczelnia przywiązuje dużą wagę do jakości i dokłada wszelkich starań, aby materiały były na najwyższym poziomie, więc to na +.

Aneta odpowiedz

Potwierdzam. Praca Socjalna na tym wydziale to test jakieś nieporozumienie. Studiowałam i żałowałam, że nie poszłam na resocjalizacje. Przynajmniej jakiś konkret a nie socjologiczny bełkot o wszystkim tylko nie o pracy socjalnej.

Mila odpowiedz

Szkoda czasu i życia na ten kierunek. A już na Uniwersytecie Śląskim to na pewno. Gorszej kadry z pracy socjalnej nie uświadczy się nigdzie. Socjolodzy wykładający to co na socjologii tylko pod marką praca socjalna.