Praca socjalna studia - kierunek studiów

Problemy społeczne są trudnym aspektem życia społeczeństwa. Jest wiele jednostek oraz rodzin, które na co dzień borykają się z trudnościami codzienności. Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, którzy są ludźmi nie tylko wykształconymi w tym zakresie, ale także chętnymi do pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji innych. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku praca socjalna? Studia kształcą w zakresie bloku podstawowego, gdzie zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia. Co więcej, zostanie to uzupełnione o wiedzę specjalistyczną z zakresu dziedzin obejmujących tematy polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego oraz zawodowego. Dzięki tak wszechstronnej wiedzy będziesz w stanie dostrzegać patologie społeczne oraz skutecznie rozwiązywać czy niwelować konflikty w społeczeństwie. Kierunek jest także nastawiony na kształtowanie umiejętności miękkich, bowiem praca socjalna oznacza nieustanny kontakt z ludźmi, często zmagającymi się z różnymi problemami. Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Przykładowymi przedmiotami będą: psychologia rozwojowa i osobowości, psychologia kliniczna, Podstawy socjologii, socjologia wychowania, kulturowe konteksty edukacji oraz wprowadzenie do pedagogiki. Taka różnorodność zajęć nie powoli Ci narzekać na nudę!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku praca socjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej. Dodatkowo praca będzie na Ciebie czekać w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w domach pomocy społecznej, w kórych będziesz zajmować się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Praca będziesz mógł też podjąć w zakładach karnych czy ośrodkach dla uchodźców. Jak widzisz możliwości jest sporo, co sprawia, że powinieneś znaleźć ciekawą pracę w zawodzie. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los innych ludzi i masz ku temu kompetencje interpersonalne to praca socjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku praca socjalna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRACA SOCJALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek praca socjalna prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych UG

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pracę socjalną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się pojęcia z zakresu etyki, filozofii oraz rozumienia ich funkcji w życiu społecznym oraz posługiwania się pojęciami socjologicznymi,
  • pedagogiki społecznej, socjalnej oraz ich roli w dobie współczesnego społeczeństwa,
  • pracy socjalnej: zawierania kontraktu, przeprowadzania wywiadu, analizy dokumentów, obserwacji, stosowania technik motywowania klientów, samodzielnego projektowania działalności socjalnej,
  • posługiwanie się pojęciami z zakresu ekonomii oraz zarządzania w kontekście społeczno-ekonomicznym,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku praca socjalna

Absolwent kierunku praca socjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • pracownik w ośrodkach pomocy społecznej,
  • pracownik w powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • pracownik w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • pracownik w zakładach karnych. 

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Komentarze (2)

Aneta odpowiedz

Potwierdzam. Praca Socjalna na tym wydziale to test jakieś nieporozumienie. Studiowałam i żałowałam, że nie poszłam na resocjalizacje. Przynajmniej jakiś konkret a nie socjologiczny bełkot o wszystkim tylko nie o pracy socjalnej.

Mila odpowiedz

Szkoda czasu i życia na ten kierunek. A już na Uniwersytecie Śląskim to na pewno. Gorszej kadry z pracy socjalnej nie uświadczy się nigdzie. Socjolodzy wykładający to co na socjologii tylko pod marką praca socjalna.