ul. Podchorążych 2

PL-30-084 Kraków

Tel.: +48126626273 - Sekretariat, Dyrektor IM UP

+48126626272 - Z-ca dyrektora ds Dydaktycznych

Fax: +48126372243

E-mail: instmat@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

PL-30-084 Kraków

Tel.: +48126626273 - Sekretariat, Dyrektor IM UP

+48126626272 - Z-ca dyrektora ds Dydaktycznych

Fax: +48126372243

E-mail: instmat@up.krakow.pl

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

  Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności nauczycielskiej, do nauczania zawodu nauczyciela matematyki lub matematyki z informatyką oraz do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły podstawowej.

  W przypadku wyboru specjalności nienauczycielskiej Analiza danych absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej. Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

  Studia II stopnia

  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

  Studia, w zależności od wyboru specjalności nauczycielskiej, mają za zadanie przygotować profesjonalną kadrę nauczycieli matematyki lub matematyki z informatyką dla szkół na różnych poziomach edukacji oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: