ul. Podchorążych 2

PL-30-084 Kraków

Tel.: +48126626273 - Sekretariat, Dyrektor IM UP

+48126626272 - Z-ca dyrektora ds Dydaktycznych

Fax: +48126372243

E-mail: instmat@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

PL-30-084 Kraków

Tel.: +48126626273 - Sekretariat, Dyrektor IM UP

+48126626272 - Z-ca dyrektora ds Dydaktycznych

Fax: +48126372243

E-mail: instmat@up.krakow.pl

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) (jednolite) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia jednolite magisterskie I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 5 lat 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów matematyka

  Studia I stopnia

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

  Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności nauczycielskiej, do nauczania zawodu nauczyciela matematyki lub matematyki z informatyką oraz do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły podstawowej.

  W przypadku wyboru specjalności nienauczycielskiej Analiza danych absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej. Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

  Studia II stopnia

  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym.

  Studia, w zależności od wyboru specjalności nauczycielskiej, mają za zadanie przygotować profesjonalną kadrę nauczycieli matematyki lub matematyki z informatyką dla szkół na różnych poziomach edukacji oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka nauczycielska
  • Matematyka uniwersalna
  • Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka nauczycielska
  • Matematyka uniwersalna
  • Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Matematyka nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Matematyka nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Matematyka nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Lista rankingowa kandydatów na studia (wspólna dla „nowej” i „starej” matury) zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych. W odniesieniu do „nowej” matury liczba K równa się większej z następujących dwóch liczb: A oraz 1,5·B, gdzie: A – wynik w procentach z matematyki na poziomie podstawowym (część pisemna), B – wynik w procentach z matematyki na poziomie rozszerzonym (część pisemna). Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na którymś z wymienionych poziomów, to przyjmuje się odpowiednio A=0 lub B=0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej utworzonej w następujący sposób. O pozycji kandydata na liście decyduje przede wszystkim suma oceny na dyplomie ukończenia studiów. Jeżeli powyższy sposób ustalania kolejności kandydatów okaże się nierozstrzygający, Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę średnią arytmetyczną ocen z poprzednio ukończonych studiów (na podstawie zaświadczenia o tej średniej, wydanego przez Uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)