• PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów psychologia

  W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia student będzie mógł uzyskać specjalność w zakresie psychologii edukacyjnej i/lub psychologii klinicznej.

  Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych.

  Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych.. Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa.

  Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy.

  Absolwent jest gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Jest przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra psychologii.

  Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej lub podjęcia studiów podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia edukacyjna
  • Psychologia kliniczna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia edukacyjna
  • Psychologia kliniczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna), z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Zofia Ocena odpowiedz

Uczelnia realizuje bardzo ciekawe zajęcia. W ramach zaliczeń przedmiotów obowiązują praktyczne zadania, mające przygotować studentów do pracy praz pokazać różne techniki, np stosowanie TAT, Testu Rottera, diagnoza pogłębiona, doagnoza rozwojowa, kampania społeczna, analiza przypadków testem NEO PIR i wiele innych. W dodatku uczelnia prowadzi wiele ciekawych kół naukowych, np koło wspierania osób z autyzmem, psychologia sądowa i osobowości i inne. Nastawienie do studenta oceniam jako pozytywne, zdarzają się nieliczne przypadki, ale rzadko. Kadra jest w większości młoda, co też jest plusem.