• PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia student będzie mógł uzyskać specjalność w zakresie psychologii edukacyjnej i/lub psychologii klinicznej.

  Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych.. Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa.

  Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy.

  Absolwent jest gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Jest przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra psychologii.

  Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej lub podjęcia studiów podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, historia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Zofia Ocena

Uczelnia realizuje bardzo ciekawe zajęcia. W ramach zaliczeń przedmiotów obowiązują praktyczne zadania, mające przygotować studentów do pracy praz pokazać różne techniki, np stosowanie TAT, Testu Rottera, diagnoza pogłębiona, doagnoza rozwojowa, kampania społeczna, analiza przypadków testem NEO PIR i wiele innych. W dodatku uczelnia prowadzi wiele ciekawych kół naukowych, np koło wspierania osób z autyzmem, psychologia sądowa i osobowości i inne. Nastawienie do studenta oceniam jako pozytywne, zdarzają się nieliczne przypadki, ale rzadko. Kadra jest w większości młoda, co też jest plusem.


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: