• PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia student będzie mógł uzyskać specjalność w zakresie psychologii edukacyjnej i/lub psychologii klinicznej.

  Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych.. Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa.

  Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy.

  Absolwent jest gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Jest przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra psychologii.

  Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej lub podjęcia studiów podyplomowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, historia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: