al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01

fax. +48 89 524-62-57

email: wl@uwm.edu.pl

al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01

fax. +48 89 524-62-57

email: wl@uwm.edu.pl

 • KIERUNEK LEKARSKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów lekarski

  Studia na kierunku lekarskim przygotowują do pracy w zawodzie lekarza. Student zdobywa umiejętności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, badania pacjenta, postawienia właściwej diagnozy oraz leczenia chorego i udzielenia mu niezbędnej pomocy. Absolwent po 6 latach nauki otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.

  Podczas studiów studenci opanowują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej. W toku studiów student poznaje moralne zasady postępowania wobec chorych i ich prawa, zasady współpracy zawodowej lekarzy oraz normy moralne obowiązujące w badaniach medycznych.

  Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Zna zasady współpracy z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu lekarza, ma również możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny.

  Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych, jak również pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Ukończenie studiów umożliwia specjalizowanie się w różnych dziedzinach medycyny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (0)