al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01

fax. +48 89 524-62-57

email: wl@uwm.edu.pl

al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01

fax. +48 89 524-62-57

email: wl@uwm.edu.pl

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku Lekarskiego posiadają wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, znają objawy i przebieg chorób, znają sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych.  Znają etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza a wiedzę opierają na dowodach naukowych i przyjętych normach.  Potrafią rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego. Rozpoznają stany zagrożenia życia oraz wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Potrafią zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki. Umieją wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Potrafią nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, kierują się jego dobrem, stawiając je na pierwszym miejscu i przestrzegając tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Są świadomi odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Znają zasady współpracy z innymi lekarzami i pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Posiadają umiejętność stałego dokształcania się.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Chemia
  • Jeden przedmiot  do wyboru spośród: fizyka lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: