al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01

fax. +48 89 524-62-57

email: wl@uwm.edu.pl

al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

tel. +48 89 524-61-01

fax. +48 89 524-62-57

email: wl@uwm.edu.pl

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku lekarskim przygotowują do pracy w zawodzie lekarza. Student zdobywa umiejętności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem, badania pacjenta, postawienia właściwej diagnozy oraz leczenia chorego i udzielenia mu niezbędnej pomocy. Absolwent po 6 latach nauki otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.

  Podczas studiów studenci opanowują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej. W toku studiów student poznaje moralne zasady postępowania wobec chorych i ich prawa, zasady współpracy zawodowej lekarzy oraz normy moralne obowiązujące w badaniach medycznych. Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej.

  Zna zasady współpracy z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Po ukończeniu studiów Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu lekarza, ma również możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny.

  Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych, jak również pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Ukończenie studiów umożliwia specjalizowanie się w różnych dziedzinach medycyny.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia
  • Chemia
  • Jeden przedmiot  do wyboru spośród: fizyka lub matematyka

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: