• ANALITYKA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów (kobiet i mężczyzn) zarówno magisterskich jak i zawodowych studiów wyższych z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych, a także dla osób z dyplomem ukończenia innych wydziałów, które są zatrudnione na stanowiskach technologicznych w zakładach przetwórczych przemysłu rolno-spożywczego lub osób zainteresowanych tematyką studiów.

  Treści programowe realizowane w trakcie studiów bazują na praktycznym wdrożeniu najnowszych metod analitycznych stosowanych w badaniu żywności, stąd też studia mogą zainteresować absolwentów kierunków rolniczych, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka i biotechnologii, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe  skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów przewidywały co najmniej 60 godzin przedmiotów matematycznych oraz posiadających przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki oraz emisji głosu.

  W trakcie studiów realizowane będzie przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu obowiązującą w szkole podstawowej (klasy 4-8) i szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami skierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów).

  Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in: do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska, a także do firm związanych z gospodarowaniem energią oraz odpadami, firm konsultingowych i doradczych, a także osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZEiGO. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Opinie (0)