• ANALITYKA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów (kobiet i mężczyzn) zarówno magisterskich jak i zawodowych studiów wyższych z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych, a także dla osób z dyplomem ukończenia innych wydziałów, które są zatrudnione na stanowiskach technologicznych w zakładach przetwórczych przemysłu rolno-spożywczego lub osób zainteresowanych tematyką studiów.

  Treści programowe realizowane w trakcie studiów bazują na praktycznym wdrożeniu najnowszych metod analitycznych stosowanych w badaniu żywności, stąd też studia mogą zainteresować absolwentów kierunków rolniczych, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka i biotechnologii, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FLORYSTYKA Z ELEMENTAMI DEKORACJI WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej jak również nabycie umiejętności praktycznych wykonywania układów florystycznych z kwiatów ciętych, doniczkowych i suchych.

  Uczestnicy poznają aktualne trendy we florystyce oraz zdobędą wiedzę jak założyć działalność gospodarczą. Studia przeznaczone są dla właścicieli i pracowników kwiaciarni, dekoratorów wnętrz, osób chcących rozpocząć działalność w tym zakresie, jak również nauczycieli i terapeutów chcących wykorzystać florystykę w zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Studia adresowane są również do wszystkich pasjonatów roślin ozdobnych, którzy pragną poznać tajniki florystyki, zdobyć umiejętności komunikacyjne w pracy z klientem oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również eksperci w swojej dziedzinie, praktycy, florystki posiadające tytuł Mistrza Florystyki.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KWALIFIKACYJNE STUDIA W ZAKRESIE NAUCZANIA INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

  W ramach studiów, poza kierunkowym i pedagogicznym przygotowaniem, słuchacze będą również przygotowani do planowania własnych zajęć w szkole, a więc opracowanie własnego programu nauczania informatyki i materiałów do tego programu oraz ich praktyczna weryfikacja na zajęciach w szkole w trakcie praktyk.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MATEMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe  skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów przewidywały co najmniej 60 godzin przedmiotów matematycznych oraz posiadających przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki oraz emisji głosu.

  W trakcie studiów realizowane będzie przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu obowiązującą w szkole podstawowej (klasy 4-8) i szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami skierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów).

  Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in: do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska, a także do firm związanych z gospodarowaniem energią oraz odpadami, firm konsultingowych i doradczych, a także osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZEiGO. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

kolenchyma Ocena odpowiedz

Fajne mają kierunki studiów polecam każdy