• STUDIA DOKTORANCKIE   REKRUTACJA

  Rewolucja w szkolnictwie wyższym
  Wraz z wprowadzeniem USTAWY Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 20 lipca 2018), we wszystkich polskich ośrodkach akademickich nastąpiło przekształcenie dotychczasowych studiów doktoranckich w szkoły doktorskie.
  Jest to jedna z największych i najistotniejszych zmian, jakie wprowadza tzw. Ustawa 2.0.

  Doktorant – już nie starszy student, lecz młodszy badacz
  Kształcenia w szkołach doktorskich nie należy już traktować jako studiów III stopnia,
  lecz głównie jako formę kształcenia specjalistycznego i współpracy badawczej pomiędzy doktorantem i promotorem/promotorami.

  Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu
  Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu stanowi jednostkę artystyczno-badawczą uczelni, kształcącą najwyższej klasy specjalistów, wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz dużym potencjałem badawczym. Trwające 6 semestrów kształcenie przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)