Szkoła Doktorska ASP Wrocław

Zgodnie z zarządzeniem Rektora ASP w dniu 20 maja 2019 r. utworzona została Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Szkoła Doktorska stanowi jednostkę artystyczno-badawczą uczelni, kształcącą najwyższej klasy specjalistów, wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz wysokim potencjałem badawczym, przygotowującą do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Językiem wykładowym w Szkole Doktorskiej jest język angielski.

Szkołą Doktorską kieruje dziekan – dr hab. Jakub Jernajczyk,
wspierany przez Radę Szkoły Doktorskiej w składzie:

  • dr hab. Aleksandra Janik, prof. ASP
  • dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP
  • dr hab. Wojciech Peszko, prof. ASP
  • dr Anna Bujak
  • dr Zuzanna Dyrda
  • mgr Jagoda Nowak-Bieganowska

 

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

_______________________________________________________________________________

Dodatkowo 6 marca 2020 odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów i pracowników ASP.

Gościem specjalnym spotkania był dr Bartłomiej Skowron, prodziekan ds. nauki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie prowadził dziekan Szkoły Doktorskiej, dr hab. J. Jernajczyk, natomiast informacje o korzyściach płynących z umiędzynarodowienia przedstawiła prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą, dr hab. Aleksandra Janik.

Wystąpienie naszego gościa można obejrzeć tutaj.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Opinie (0)