• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

  Atuty kierunku

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.

  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.

  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczno-kulturowa
  • Edukacja dorosłych
  • Edukacja medialna
  • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
  • Psychopedagogika kreatywności
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika szkolna i zdolności
  • Edukacja zdalna i grafika komputerowa
  • Pedagogika kultury i media cyfrowe
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animacja kulturowa z edukacją medialną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Pedagogika korekcyjna
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
  • Zarządzanie w oświacie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: