• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

  Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

  Atuty kierunku

  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.

  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.

  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  • Interdyscyplinarny charakter nauki dający studentowi dużą możliwość rozwoju.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczno-kulturowa
  • Edukacja dorosłych
  • Edukacja medialna
  • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Psychopedagogika kreatywności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika szkolna i zdolności
  • Edukacja zdalna i grafika komputerowa
  • Pedagogika kultury i media cyfrowe
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Animacja kulturowa z edukacją medialną

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Pedagogika korekcyjna
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
  • Zarządzanie w oświacie

   

   
  Studia I stopnia

  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

  NOWA MATURA (od roku 2005)*
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru
  Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
  Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik dla każdego przedmiotu:
  1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
  1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

  STARA MATURA (do roku 2004)**
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej. 

   

   
  Studia II stopnia
  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata (lub równoważnego) potwierdzającego określone efekty kształcenia lub określone uprawnienia, np. uprawnienia pedagogiczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

  Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: