ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

telefon: 81 537 52 16; 81 537 52 15

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

telefon: 81 537 52 16; 81 537 52 15

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biologia
  Studia I stopnia
  Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
  Studia II stopnia

  Celem studiów II stopnia na kierunku biologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dyscyplinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metodologia nauk przyrodniczych, Analiza biochemiczna, Regulacja procesów komórkowych, Biochemia kliniczna z elementami endokrynologii, Anatomia porównawcza bezkręgowców i kręgowców, Elektrofizjologia roślin i zwierząt, Embriologia roślin, Entomologia, Molekularne mechanizmy adaptacji, Genetyka molekularna, Metody kultur tkankowych in vitro, Metabolizm ligninocelulozy, Molekularne aspekty fotosyntezy, Techniki mikroskopowe, Toksykologia biochemiczna, Mikrobiologia przemysłowa, Mikrobiologia środowiska, Mikrobiologia lekarska, Wirusologia, Metody analityczne w ocenie żywności, Społeczne i prawne aspekty biologii stosowanej, Seminaria i Pracownie specjalizacyjne, Metody statystyczne w biologii, Bioinformatyka, Bioetyka Język angielski B2+.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biochemia
  • Biologia eksperymentalna
  • Mikrobiologia
  • Bioanalityka
  • Biologia medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biochemia
  • Biologia eksperymentalna
  • Mikrobiologia
  • Bioanalityka

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka
  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest złożenie odpowiednich dokumentów.

   

 • BIOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  The programme is dedicated mainly to foreigners. Our BSc Medical Biology programme has been designed as an academic bridge (premedical studies) for students interested in pursuing a career as a physician, who have never before taken introductory natural sciences courses. The programme advances students’ knowledge necessary for entry into the professional programmes in medicine and helps them to fulfil the MD programme requirements.

  These undergraduate studies offer also a broad-basis programme in biology underlying the basic training for the professional biologist, biochemists, microbiologists, and biophysicists as well as provide a strong foundation for many other career opportunities. The learning outcomes provide our graduates with professional skills and knowledge required for work in medical laboratories, research institutions, sanitary-epidemiological stations, environmental protection institutions, and science-based industries.

  The graduate of the BSc  Medical Biology programme has knowledge of basic disciplines of biology and biomedical sciences, including:  developmental biology, microbiology, human anatomy, parasitology, genetics with elements of human genetics, radiology, elements of pathophysiology, basics of pharmacology, biochemistry of nutrition, applied biology in medicine, biological basics of herbal medicine, physical basis of instrumental diagnostics and physiotherapy, human immunology with elements of virology, pharmacological botany, biomaterial engineering in medicine, and biochemical methods in clinical analysis.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Medical biology

   


  Studia I stopnia

  The programme is addressed to candidates holding high school diploma or any other equivalent degree. Admission of candidates is based on a grade in Biology, Chemistry, Physics, Physics and Astronomy or Mathematics obtained during secondary school.

  Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biotechnologia
  Studia I stopnia
  Celem studiów I stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biotechnologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
  Studia II stopnia
  Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dyscyplinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biotechnologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia medyczna
  • Biotechnologia ogólna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. 

  Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się.

  Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Anonimek Ocena

Uczelnia sama w sobie bardzo fajna, panuje na niej miła atmosfera. Lecz biologia medyczna to jakaś kpina, non stop te same przedmioty tylko pod inną nazwą. Realizowanie przedmiotów zupełnie nie potrzebnych, ale ważne żeby wymiar godzin się zgadzał ;) Cieszę się, że w tym roku kończę te studia.

milena Ocena

UMCS to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich uczelni, na której studiowało wiele ważnych i znaczących postaci. To bardzo przyjemne uczucie należeć do tego grona

ania Ocena

Jeśli patronem szkoły wyższej jest Maria Skłodowska- Curie, to znaczy, że jest to znacząca i prestiżowa uczelnia. Nazwisko patronki zobowiązuje, a także motywuje do nauki.

milena Ocena

Studia na UMCS to czas aktywnie spędzony. Tutaj nie ma miejsca na nudę. Zajęcia, uczestnictwo w kołach naukowych, których jest bardzo dużo, obozy naukowe, sympozja?można wymieniać bardzo, bardzo długo. I właśnie dlatego polecam tę uczelnię. Na UMCS wiesz, że studiujesz.

Studentka Ocena

Biologii nie polecam, marne perspektywy