Biologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zawsze wyróżniałeś się swoją wiedzą na lekcjach biologii i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania? Chciałbyś w przyszłości przekazać tę wiedzę młodszym pokoleniom jako nauczyciel przyrody lub pracować w laboratorium? Biologia to w takim razie świetny kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów biologicznych? Przede wszystkim zagłębisz wiedzę w takich dziedzinach jaka anatomia, morfologia czy fizjologia. Tę wiedzę teoretyczną wzbogacisz o badania w laboratorium i pracę w terenie. Ponadto nauczysz obsługiwać typowe i specjalistyczne aparatury analityczno-diagnostyczne, a także analizować materiały biologiczne. Będziesz mógł również ukierunkować swoje zainteresowania na jedną z dziedzin biologii, takich jak: biofizyka, genetyka czy biologia środowiskowa.

Jeżeli zatem myślałeś o swoim dalszym rozwoju w dziedzinie biologii to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biologię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Biologia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Biologia  stopień: (I)  (II)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • ogólnych zagadnie biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • przygotowania do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
  • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
  • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwaćci w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

BIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia

Absolwent kierunku biologia znajdzie zatrudnienie w:
  • nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych,
  • pracownik placówek naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia, środowiska,
  • pracownik hodowli roślin i zwierząt,
  • pracownik laboratorium przemysłu spożywczego, farmaceutycznego lub kosmetycznego,
  • pracownik doradztwa rolniczego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA

Komentarze (1)

Ziemowit Kubiś odpowiedz

Tak a propos biologii to na UKSW za przyzwoleniem uczelni takie się dzieją rzeczy https://www.facebook.com/oko.press/videos/2065477183713821/ Żenujące...