Biologia

Biologia

Studia na kierunku biologia możesz podjąć na 24 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku biologia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biologia +

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Gdański

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie biologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Oceanografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku oceanografia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biologia stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia stosowana

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Biologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | biologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku biologia możesz podjąć na 24 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | biologia - uczelnie >

Opis kierunku

Biologia to kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które interesują naukowe podstawy funkcjonowania świata. Kształcenie na studiach biologicznych opiera się na dogłębnym poznaniu różnorodnych nauk ścisłych. Sama wiedza teoretyczna to jednak za mało, studenci biologii uczestniczą więc w szeregu laboratoriów i zajęć terenowych. W trakcie nauki poznają zagadnienia związane z botaniką, zoologią, biologią molekularną czy ekologią.

 

Specjalności

Współczesne studia biologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku biologia: applied biology, bioanalityka, biochemia, biologia (nauczycielska), biologia człowieka, biologia eksperymentalna, biologia medyczna.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku biologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia,  fizyka i astronomia, matematyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

A co można robić po zakończeniu studiów na kierunku biologia? Możliwości zawodowego rozwoju jest wiele. Czekają laboratoria analityczno-diagnostyczne czy ośrodku zajmujące się ochroną środowiska. Studenci, którzy czują powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu nauczyciela mogą swoją karierę rozwijać w sektorze związanym z edukacją.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • gografia,
 • informatyka,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku biologia: biologia komórki, botanika ogólna, botanika systematyczna, chemia nieorganiczna, ekologia.

Czego nauczysz się w ramach studiów biologicznych? Przede wszystkim zagłębisz wiedzę w takich dziedzinach jaka anatomia, morfologia czy fizjologia. Tę wiedzę teoretyczną wzbogacisz o badania w laboratorium i pracę w terenie.

Ponadto nauczysz obsługiwać typowe i specjalistyczne aparatury analityczno-diagnostyczne, a także analizować materiały biologiczne. Będziesz mógł również ukierunkować swoje zainteresowania na jedną z dziedzin biologii, takich jak: biofizyka, genetyka czy biologia środowiskowa.

Jeżeli zatem myślałeś o swoim dalszym rozwoju w dziedzinie biologii to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólnych zagadnie biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • przygotowania do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
 • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwaćci w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Jak wyglądają studia na kierunku biologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenia na powyższym kierunku będzie oscylował głównie wokół nauk biologicznych i przyrodniczych.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek biologia będą mogli wybrać pomiędzy studiami stacjonarnymi, a zaocznymi. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku biologia będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć oraz wykładów. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • ekologia
 • zoologia
 • genetyka drobnoustrojów
 • hydrobiologia

 

W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i procesów biologicznych. Studenci poznają także założenia, takich dyscyplin jak biologia molekularna czy biochemia.

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku biologia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się analizy i interpretacji zjawisk biologicznych oraz ich opisu przy użyciu określonych teorii naukowych.

Ponadto, dowiesz się jak obsługiwać zaawansowaną aparaturę badawczą i w jaki sposób przeprowadzać badania laboratoryjne. Studenci rozwiną także niezwykle istotne zdolności jezykowe, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zawsze wyróżniałeś się swoją wiedzą na lekcjach biologii i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania? Chciałbyś w przyszłości przekazać tę wiedzę młodszym pokoleniom jako nauczyciel przyrody lub pracować w laboratorium? Biologia to w takim razie świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować biologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek biologia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia i zaliczeniu pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia

Absolwent kierunku biologia znajdzie zatrudnienie w:
 • nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych,
 • pracownik placówek naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia, środowiska,
 • pracownik hodowli roślin i zwierząt,
 • pracownik laboratorium przemysłu spożywczego, farmaceutycznego lub kosmetycznego,
 • pracownik doradztwa rolniczego.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia studia niestacjonarne

Biologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia studia I stopnia

Biologia studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów