Dodaj do ulubionych

Biologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biologia to kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które interesują naukowe podstawy funkcjonowania świata. Kształcenie na studiach biologicznych opiera się na dogłębnym poznaniu różnorodnych nauk ścisłych. Sama wiedza teoretyczna to jednak za mało, studenci biologii uczestniczą więc w szeregu laboratoriów i zajęć terenowych. W trakcie nauki poznają zagadnienia związane z botaniką, zoologią, biologią molekularną czy ekologią.

A co można robić po zakończeniu studiów na kierunku biologia? Możliwości zawodowego rozwoju jest wiele. Czekają laboratoria analityczno-diagnostyczne czy ośrodku zajmujące się ochroną środowiska. Studenci, którzy czują powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu nauczyciela mogą swoją karierę rozwijać w sektorze związanym z edukacją.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • gografia,
 • informatyka,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Biologia +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Biologia - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

BIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów biologicznych? Przede wszystkim zagłębisz wiedzę w takich dziedzinach jaka anatomia, morfologia czy fizjologia. Tę wiedzę teoretyczną wzbogacisz o badania w laboratorium i pracę w terenie.

Ponadto nauczysz obsługiwać typowe i specjalistyczne aparatury analityczno-diagnostyczne, a także analizować materiały biologiczne. Będziesz mógł również ukierunkować swoje zainteresowania na jedną z dziedzin biologii, takich jak: biofizyka, genetyka czy biologia środowiskowa.

Jeżeli zatem myślałeś o swoim dalszym rozwoju w dziedzinie biologii to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólnych zagadnie biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • przygotowania do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
 • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwaćci w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Jak wyglądają studia na kierunku biologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenia na powyższym kierunku będzie oscylował głównie wokół nauk biologicznych i przyrodniczych.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek biologia będą mogli wybrać pomiędzy studiami stacjonarnymi, a zaocznymi. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku biologia będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć oraz wykładów. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • ekologia
 • zoologia
 • genetyka drobnoustrojów
 • hydrobiologia

 

W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk i procesów biologicznych. Studenci poznają także założenia, takich dyscyplin jak biologia molekularna czy biochemia.

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku biologia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się analizy i interpretacji zjawisk biologicznych oraz ich opisu przy użyciu określonych teorii naukowych.

Ponadto, dowiesz się jak obsługiwać zaawansowaną aparaturę badawczą i w jaki sposób przeprowadzać badania laboratoryjne. Studenci rozwiną także niezwykle istotne zdolności jezykowe, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zawsze wyróżniałeś się swoją wiedzą na lekcjach biologii i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania? Chciałbyś w przyszłości przekazać tę wiedzę młodszym pokoleniom jako nauczyciel przyrody lub pracować w laboratorium? Biologia to w takim razie świetny kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować biologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek biologia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia i zaliczeniu pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia

Absolwent kierunku biologia znajdzie zatrudnienie w:
 • nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych,
 • pracownik placówek naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia, środowiska,
 • pracownik hodowli roślin i zwierząt,
 • pracownik laboratorium przemysłu spożywczego, farmaceutycznego lub kosmetycznego,
 • pracownik doradztwa rolniczego.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA

Komentarze (1)

Ziemowit Kubiś odpowiedz

Tak a propos biologii to na UKSW za przyzwoleniem uczelni takie się dzieją rzeczy https://www.facebook.com/oko.press/videos/2065477183713821/ Żenujące...