• ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Analityka gospodarcza stanowi połączenie szeroko rozumianych metod ilościowych z ekonomią i informatyką. Absolwent tego kierunku posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych.

  Wzbogacenie wiedzy o zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi rozumieć, analizować i interpretować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro, a także prognozować zdarzenia przyszłe.

  Podczas studiów student poznaje zróżnicowane programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: