Analityka gospodarcza studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Uważasz że jesteś osobą która chce zmienić gospodarkę i analizujesz ją? Ten kierunek jest dla Ciebie, nie mogłeś trafić lepiej. Rynek ekonomiczno - finansowy stoi przed tobą otworem. Absolwenci tego kierunku, dzisiaj pracują w największych firmach zajmujących się ekonomią oraz finansami.
Kierunek ten jest unikatowy, umiejętność liczenia jest tak samo ważna jak umiejętność gotowania, jedno i drugie jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jesteś dobrym matematykiem, umiesz liczyć każdy grosz, ten kierunek jest idealny dla Ciebie. 
 
 
Praca po studiach
Chcesz pracować w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy w firmie konsultingowej w dużej korporacji? Oni Cię potrzebują, czekają na Ciebie. Przeprowadzono dużo rozmów z firmami tej branży i jesteś im potrzebny, dlatego Analityka Gospodarcza to kierunek z przyszłością. Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności stanowił główny cel przyświecający utworzeniu nowego kierunku. Dlatego też przy opracowywaniu programu studiów uwzględniono postulaty zgłaszane przez potencjalnych pracodawców.  
 
 
Program studiów i przedmioty
Gospodarka w naszym kraju jest często nieprzewidywalna. Jeżeli będziesz chciał zmienić pracę bo cię rozczarowała, to bez problemu, ją znajdziesz, nabyte umiejętności analityczne i systematyczne podejście do rozwiązywania problemów pozwolą Ci się zaadaptować do każdych warunków. Twoim atutem będzie też umiejętność korzystania z programów i pakietów komputerowych, ogólna wiedza jak działa świat ekonomii i finansów, umiejętność liczenia oraz umiejętność nabywania nowych umiejętności. 
Celem studiów przyszłych absolwentów jest kształcenie specjalistów  w obszarze:
 • finansowo – księgowym
 • produkcji i wydajności
 • komunikacja publiczna
 • edukacja
 • służba zdrowia
 • demografia itp.
Analityka gospodarcza to także innowacjność w zakresie organizacji toku studiów: 
 • kształcenie modułowe
 • system indywidualnej opieki nad studentami 
 • znaczna liczba zajęć w małych grupach laboratoryjnych 
 • studia na kierunku unikatowym o nowoczesnym programie, nastawionym na kształcenie umiejętności cenionych na rynku pracy, 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na analitykę gospodarczą, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka, informatyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA GOSPODARCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku analityka gospodarcza

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Ekonomia  stopień: (I)  (II)

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Specjalności na kierunku ekonomia

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Analityka gospodarcza  stopień: (I)  (II)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz studiując analitykę gospodarczą

Absolwent posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie: metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych.
Wzbogacenie wiedzy o podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi zrozumieć, analizować i prognozować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro. Szczególny akcent położony zostanie na połączenie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i analizy rynku z metodami ilościowymi badań ekonomicznych, z naciskiem na umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów i pakietów komputerowych. Da to w efekcie umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego przeprowadzania analiz gospodarczych, diagnozowania sytuacji ekonomicznej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętności pogłębionej interpretacji ich wyników.
 
Absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych. 

Jak wyglądają studia na kierunku analityka gospodarcza?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek analityka gospodarcza można realizować zarówno w trynie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji, zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni, dlatego też ta forma kształcenia będzie dobrym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu zdobywania wykształcenia z innymi codziennymi aktywnościami, to wybierz studia zaoczne. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku analityka gospodarcza będzie oscylował głównie wokół tematów związanych z naukami ekonomicznymi, ścisłymi czy społecznymi. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 

 • matematyka dla ekonomistów
 • statystyka pracy
 • modelowanie procesów biznesowych
 • statystyczna analiza danych

Jako student będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu makro i mikro ekonomii oraz finansów, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie studiów będziesz miał także okazję zapoznać się z prawem gospodarczym i finansowym oraz nauczyć się zastosowania regulacji prawnych w praktyce. Program kształcenia zakłada realziacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci, którzy aplikują na kierunek analityka gospodarcza zdobędą także szereg cennych umiejętności praktycznych. W czasie studiów nauczysz się stosowania metod ilościowych, które zastosujesz między innymi w analizie zjawisk gospodarczych.

Co więcej, wykształcisz zdolności z zakresu finansów i rachunkowości, a także dowiesz się wi jaki sposób prowadzić ocenę ekonomiczną różnorodnych podmiotów gospodarczych. Jako student będziesz miał możliwość poznania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią twoją codzienną pracę.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA GOSPODARCZA STUDIA NIESTACJONARNE

ANALITYKA GOSPODARCZA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku analityka gospodarcza?

Kierunek analityka gospodarcza można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W pierwszym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA GOSPODARCZA STUDIA I STOPNIA

ANALITYKA GOSPODARCZA STUDIA II STOPNIA

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka gospodarcza

Absolwent będzie mógł pracować jako:
 • analityk, specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownik działu, członka zarządu; kierownik przedsiębiorstwa,
 • analityk rynku pracy,
 • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania
 • analityk, specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
 • analityk, doradca finansowego (gospodarczego). ​

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA

Komentarze (0)