Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Studia na kierunku analityka gospodarcza możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku analityka gospodarcza

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku analityka gospodarcza

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Analityka gospodarcza stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie analityka gospodarcza jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Opolski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Analityka gospodarcza studia - kierunek studiów

Studia na kierunku analityka gospodarcza to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku analityka gospodarcza
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku analityka gospodarcza możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | analityka gospodarcza - uczelnie >

Opis kierunku

Analityka gospodarcza to kierunek, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności związane z świadomym przetwarzaniem i analizowaniem informacji wykorzystywanych we współczesnym sektorze korporacyjnym i biznesowym. Studenci uczą się więc, jak korzystać z informacji różnego rodzaju oraz jakie narzędzia do tego wykorzystywać, by robić to w najbardziej efektywny sposób.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku analityka gospodarcza najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci w trakcie nauki poznają interdyscyplinarne zagadnienia z pogranicza ekonomii, informatyki, zarządzania czy prawa! Po zakończeniu nauki nie powinni obawiać się oni brak ofert pracy. Znajdą zatrudnienie w firmach o różnorodnych profilach działalności. Zdobycze wyniesione ze studiów będą też przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek analityka gospodarcza na większości uczelni: 

 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka gospodarcza - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz studiując analitykę gospodarczą

Absolwent posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie: metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych.
Wzbogacenie wiedzy o podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi zrozumieć, analizować i prognozować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro.
Szczególny akcent położony zostanie na połączenie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i analizy rynku z metodami ilościowymi badań ekonomicznych, z naciskiem na umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów i pakietów komputerowych.
Da to w efekcie umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego przeprowadzania analiz gospodarczych, diagnozowania sytuacji ekonomicznej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętności pogłębionej interpretacji ich wyników.
Absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych. 
 
Program studiów i przedmioty
Gospodarka w naszym kraju jest często nieprzewidywalna. Jeżeli będziesz chciał zmienić pracę bo cię rozczarowała, to bez problemu, ją znajdziesz, nabyte umiejętności analityczne i systematyczne podejście do rozwiązywania problemów pozwolą Ci się zaadaptować do każdych warunków. Twoim atutem będzie też umiejętność korzystania z programów i pakietów komputerowych, ogólna wiedza jak działa świat ekonomii i finansów, umiejętność liczenia oraz umiejętność nabywania nowych umiejętności. 
 
Celem studiów przyszłych absolwentów jest kształcenie specjalistów  w obszarze:
 • finansowo – księgowym
 • produkcji i wydajności
 • komunikacja publiczna
 • edukacja
 • służba zdrowia
 • demografia itp.

 

W programie studiów na kierunku analityka gospodarcza znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Modelowanie makroekonomiczne
 • Zintegrowane systemy informatyczne
 • Analiza matematyczna
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy finansów
 • Prawo gospodarcze
 • Analiza zmiennych jakościowych
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy informatyki ekonomicznej
 • Makroekonomia

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk ekonomicznych,
 • efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji,
 • przeprowadzania złożonej analizy,
 • przygotowywania prezentacji wyników,
 • tworzenia zautomatyzowanych raportów,
 • interpretowania procesów zachodzących w gospodarce,
 • prognozowania procesów zachodzących w gospodarce oraz przeprowadzania analiz gospodarczych,
 • rozwiązywania problemców gospodarczych z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych.

Jak wyglądają studia na kierunku analityka gospodarcza?

Uważasz że jesteś osobą która chce zmienić gospodarkę i analizujesz ją? Ten kierunek jest dla Ciebie, nie mogłeś trafić lepiej. Rynek ekonomiczno - finansowy stoi przed tobą otworem. 

Absolwenci tego kierunku, dzisiaj pracują w największych firmach zajmujących się ekonomią oraz finansami.

Kierunek ten jest unikatowy, umiejętność liczenia jest tak samo ważna jak umiejętność gotowania, jedno i drugie jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jesteś dobrym matematykiem, umiesz liczyć każdy grosz, ten kierunek jest idealny dla Ciebie. 
 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek analityka gospodarcza można realizować zarówno w trynie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji, zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni, dlatego też ta forma kształcenia będzie dobrym wyborem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce.

Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu zdobywania wykształcenia z innymi codziennymi aktywnościami, to wybierz studia zaoczne. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

Studia na kierunku analityka gospodarcza możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku analityka gospodarcza będzie oscylował głównie wokół tematów związanych z naukami ekonomicznymi, ścisłymi czy społecznymi. 

 

W programie studiów na kierunku ana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka dla ekonomistów
 • statystyka pracy
 • modelowanie procesów biznesowych
 • statystyczna analiza danych

 

Jako student będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu makro i mikro ekonomii oraz finansów, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W czasie studiów będziesz miał także okazję zapoznać się z prawem gospodarczym i finansowym oraz nauczyć się zastosowania regulacji prawnych w praktyce.

Program kształcenia zakłada realziacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci, którzy aplikują na kierunek analityka gospodarcza zdobędą także szereg cennych umiejętności praktycznych. W czasie studiów nauczysz się stosowania metod ilościowych, które zastosujesz między innymi w analizie zjawisk gospodarczych.

Co więcej, wykształcisz zdolności z zakresu finansów i rachunkowości, a także dowiesz się wi jaki sposób prowadzić ocenę ekonomiczną różnorodnych podmiotów gospodarczych. Jako student będziesz miał możliwość poznania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią twoją codzienną pracę.

 

4. Gdzie studiować analitykę gospodarczą

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka gospodarcza:

Ile trwają studia na kierunku analityka gospodarcza?

Studia na kierunku analityka gospodarcza trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek analityka gospodarcza można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W pierwszym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jeżeli zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka gospodarcza

Chcesz pracować w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy w firmie konsultingowej w dużej korporacji? Oni Cię potrzebują, czekają na Ciebie.
Przeprowadzono dużo rozmów z firmami tej branży i jesteś im potrzebny, dlatego Analityka Gospodarcza to kierunek z przyszłością. Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności stanowił główny cel przyświecający utworzeniu nowego kierunku. D
latego też przy opracowywaniu programu studiów uwzględniono postulaty zgłaszane przez potencjalnych pracodawców.  
 
Absolwent będzie mógł pracować jako/w:
 • analityk, specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownik działu, członka zarządu; kierownik przedsiębiorstwa,
 • analityk rynku pracy,
 • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania
 • analityk, specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
 • analityk, doradca finansowego (gospodarczego),
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • jednostkach samorządowych, urzędach państwowych,
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka gospodarcza studia niestacjonarne

Analityka gospodarcza studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka gospodarcza studia I stopnia

Analityka gospodarcza studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka gospodarcza

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku analityka gospodarcza

Miasta, które oferują studia na kierunku Analityka gospodarcza

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)