• E-COMMERCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów e-commerce

  E-commerce to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, gdyż stanowi potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych, jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów.

  Celem studiów jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studenci nabędą także wiedzę dotyczącą warunków, sposobów i zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach krajowych i międzynarodowych.

  Studia mają na celu nabycie przez studentów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

  • Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw w środowisku wielokulturowym,
  • Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych oraz skutecznego i efektywnego ich wdrażania,
  • Tworzenia rozwiązań informatycznych dla działalności e-commerce,
  • Finansowania projektów e-commerce,
  • Analizowania danych na potrzeby e-commerce,
  • Zaangażowania konsumentów w kształtowaniu elektronicznych kanałów sprzedaży,
  • Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google Ads (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords),
  • Pomiaru skuteczności działań e-commerce z wykorzystaniem Google Analytics,
  • Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych,
  • Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opinie (0)