• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku Ekonomia kształcimy wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do diagnozy i oceny stanu rynku oraz podejmowania skutecznych decyzji dotyczących pracowników oraz kapitału rzeczowego i finansowego na poziomie przedsiębiorstwa, lokalnym, regionalnym oraz państwa.

  Studia na tym kierunku pozwalają poznać szerokie spektrum zagadnień współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, konkurencyjności, integracji gospodarczej i globalizacji. Interdyscyplinarny charakter przedmiotów (wykładów i ćwiczeń) tworzy warunki do zdobycia wiedzy na temat szeroko pojętych procesów gospodarczych.

  Atutem kierunku jest połączenie wiedzy teoretycznej z tworzeniem możliwości jej weryfikacji w praktyce. Wszystko to sprawia, że absolwenci wyposażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie, nauczeni pracy indywidualnej i zespołowej, potrafią elastycznie reagować na zmiany zachodzące w nowoczesnej gospodarce, a zwłaszcza na rynku pracy. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają aktualnym wymaganiom zgłaszanym przez pracodawców na rynku pracy.

  W zależności od ukończonej specjalności Absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy na stanowiskach między innymi: specjalistów ds. analiz, diagnozowania, prognozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania zjawisk gospodarczych, spedytorów i logistyków, specjalistów w zakresie organizowania, negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, specjalistów ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych, kierowników, menedżerów, w działach personalnych, ekspertów, doradców i konsultantów, audytorów i kontrolerów działalności gospodarczej i administracji skarbowej. Ponadto będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • International commerce
  • Programowanie rozwoju miast
  • Transport i logistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk rynku
  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Global economy
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • Programowanie rozwoju miast
  • Transport i logistyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
  • Handel zagraniczny
  • Programowanie rozwoju miast
  • Transport i logistyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk rynku
  • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
  • Gospodarka elektroniczna
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Handel zagraniczny
  • Transport i logistyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych wraz z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Mariusz Ocena

Nie studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach nie wiedziałbym, że Ekonomia to tak szeroka i rozbudowana dziedzina. Ja wybrałem specjalność ?Gospodarowanie kapitałem ludzkim?, bo interesuje mnie zarówno ekonomia, jak i psychologia i socjologia. Po studiach widzę siebie w dziale personalnym jakiejś dużej, międzynarodowej firmy.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: